Overheidsvordering

Bank

 1. Mag de debetbank eerst intern haar ‘eigen’ vorderingen verrekenen op de betaalrekening van de klant voordat de Overheidsvordering wordt uitgevoerd?

  Nee. De Overheidsvordering mag alleen toegepast worden op de situaties zoals deze in de Invorderingswet beschreven staan.

 2. Mag een Overheidsvordering geïnd worden op een ander type rekening dan een betaalrekening?

  De Overheidsvordering mag alleen uitgeoefend worden op betaalrekeningen op naam van natuurlijke personen. Overheidsvorderingen die hier niet aan voldoen moeten door de bank, binnen 5 werkdagen na aanbieding, via het gebruikelijke incassoproces worden gestorneerd.

 3. Hoe komt de overheidsinstelling aan het betaalrekeningnummer (IBAN) van mijn klant?

  De Overheidsinstelling is hiervoor verantwoordelijk. In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. Voor informatie over de vordering dient uw klant contact op te nemen via dat telefoonnummer.

 4. In tegenstelling tot een derdenbeslag (uitsluitend kredietsaldo) wordt bij de Overheidsvordering gekeken naar de bestedingsruimte (inclusief de kredietruimte). Waarom is dit nu anders geregeld?

  In Artikel 19 van de Invorderingswet is aan de Overheidsinstelling het recht gegeven om vorderingen te innen over het tegoed op één bankrekening. Dit is inclusief de eventueel overeengekomen kredietruimte (= bestedingsruimte).

 5. Mag ik als debetbank aparte kosten in rekening brengen bij mijn (particuliere) klant voor een Overheidsvordering?

  Nee. Er mogen geen aparte kosten in rekening worden gebracht.

Overheidsinstelling

 1. Kan ik een Overheidsvordering eerder aanleveren dan de gewenste uitvoeringsdatum?

  Ja. Vraag naar de uiterste termijn bij uw bank.

 2. Kan ik als overheidsinstelling mijn huidige betaalrekening(en) gebruiken om Overheidsvorderingen te laten bijschrijven?

  Nee. Om Overheidsvorderingen te kunnen toepassen is vereist:

  1. Een speciaal hiervoor geopende betaalrekening. Op deze rekening mag geen regulier betalingsverkeer plaatsvinden;
  2. Een afzonderlijk contract met uw bank.
 3. Gelden er andere tijdlijnen voor het aanleveren en verwerken van Overheidsvorderingen dan de Standaard Europese incasso?

  Nee. De tijdlijnen zijn gelijk aan die van de Standaard Europese incasso.

 4. Hoe krijg ik als overheidsinstelling een terugkoppeling over verwerkte, geweigerde, geannuleerde posten en/of terugboekingen van een Overheidsvordering?

  Dit vindt op identieke wijze plaats als bij de Standaard Europese incasso.

 5. Hoe kom ik aan het bestandsformaat dat gebruikt wordt voor Overheidsvorderingen?

  Het bestandsformaat kunt u opvragen bij uw bank.

 6. Voor de Overheidsvordering gelden verplichte invulinstructies voor de omschrijvingsregels. Waarom is dit?

  Dit is omdat de Overheidsvordering feitelijk geen Standaard Europese incasso is. Bovendien moeten alle Overheidsvorderingen een uniforme herkenning hebben.

 7. Welk bestandsformaat wordt gebruikt voor Overheidsvorderingen?

  Het bestandsformaat voor de Overheidsvordering is gelijk aan die van de Standaard Europese incasso. In het local instrument plaatst u de code ‘NLGOV’ en in het service level field de code ‘NURG’. Om Overheidsvorderingen te kunnen toepassen is vereist:

  1. Een afzonderlijk contract met uw bank;
  2. Een speciaal hiervoor geopende betaalrekening.

  Voor de Overheidsvordering gelden verplichte invulinstructies voor de omschrijvingsregels. De invulinstructie kunt u opvragen bij uw bank.

 8. Wordt de Overheidsvordering altijd ten laste van een rekening van een particulier afgeboekt?

  Nee. Een Overheidsvordering kan uitgevoerd worden op iedere rekening die op naam staat van een natuurlijk persoon. De bestedingsruimte op deze rekening moet voldoende zijn om de afboeking te kunnen doen. De bestedingsruimte betreft alle tegoeden van een betaalrekening, zelfs de kredietruimte.

Particulier

 1. Waar kan ik terecht voor andere vragen over de Overheidsvordering?

  Voor meer informatie over de Overheidsvordering verwijzen wij u naar de website van de betreffende overheidsinstelling.

 2. Mag de overheid een vordering van elke rekening afboeken?

  De Overheidsvordering mag alleen uitgeoefend worden op betaalrekeningen op naam van natuurlijke personen.

 3. Wat te doen als de Overheid een onterecht geïnde Overheidsvordering niet terug wil boeken?

  Onterechte Overheidsvorderingen worden door de betreffende overheidsinstelling zelf teruggeboekt. Indien volgens u de terugboeking niet heeft plaatsgevonden neemt u dan contact op met de betreffende overheidsinstelling.

 4. Er is onterecht een Overheidsvordering van mijn betaalrekening afgeschreven. De vordering heeft mijns inziens betrekking op iemand anders (partner, familielid, etc).

  De afschrijving is het gevolg van een wetgeving waaraan de bank gehoor heeft moeten geven. De bank kan geen beoordeling doen over de inhoud en juistheid van de invordering. De Overheid draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde transactie.

  In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. De door u geconstateerde onjuistheid moet u melden via dat telefoonnummer.

 5. Deze maand is voor de tweede keer geld van mijn betaalrekening afgeschreven met als omschrijving “Overheidsvordering”. Klopt dit wel?

  Dit kan. De Overheid mag binnen een periode van maximaal 3 maanden 2x per maand 3 Overheidsvorderingen aanleveren. Het maximumbedrag per vordering is € 166,66. Het totaalbedrag op de oorspronkelijke totaalvordering mag niet meer bedragen dan € 1.000.

  Doorgaans zal het aantal afboekingen beperkt blijven. Dit is natuurlijk afhankelijk van de bestedingsruimte op uw betaalrekening. De bestedingsruimte betreft alle tegoeden van een betaalrekening, zelfs de kredietruimte.

  In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. Voor informatie over de vordering dient u contact op te nemen via dat telefoonnummer.

 6. Net als afgelopen maand(en) is er geld van mijn betaalrekening afgeschreven met als omschrijving “Overheidsvordering”. Klopt dit wel?

  Dit kan. De Overheid mag binnen een periode van maximaal 3 maanden 2x per maand 3 Overheidsvorderingen aanleveren. Het maximumbedrag per vordering is € 166,66. Het totaalbedrag op de oorspronkelijke totaalvordering mag niet meer bedragen dan € 1.000.

  Doorgaans zal het aantal afboekingen beperkt blijven. Dit is natuurlijk afhankelijk van de bestedingsruimte op uw betaalrekening. De bestedingsruimte betreft alle tegoeden van een betaalrekening, zelfs de kredietruimte.

  In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. Voor informatie over de vordering dient u contact op te nemen via dat telefoonnummer.

 7. Op 1 dag is er 3x € 166,66 afgeschreven van mijn betaalrekening, met de omschrijving ‘Overheidsvordering’. Klopt dit wel?

  Dit kan. De Overheid mag binnen een periode van maximaal 3 maanden 2x per maand 3 Overheidsvorderingen aanleveren. Het maximumbedrag per vordering is € 166,66. Het totaalbedrag van de vordering mag niet meer bedragen dan € 1.000 op de oorspronkelijke totaalvordering.

  Doorgaans zal het aantal afboekingen beperkt blijven. Dit is natuurlijk afhankelijk van de bestedingsruimte op uw betaalrekening. De bestedingsruimte betreft alle tegoeden van een betaalrekening, zelfs de kredietruimte.

  In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. Voor informatie over de vordering dient u contact op te nemen via dat telefoonnummer.

 8. Er vond een eerste gedeeltelijke Overheidsvordering plaats via mijn betaalrekening. Hoe lang mag men op deze wijze doorgaan met het innen van de openstaande vordering?

  De looptijd van de Overheidsvordering is maximaal 3 maanden.

  In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. Voor informatie over de vordering dient u contact op te nemen via dat telefoonnummer.

 9. Worden mij kosten in rekening gebracht voor de uitvoering van de Overheidsvordering?

  In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. Voor een antwoord op uw vraag dient u uw vraag te stellen via dat telefoonnummer.

 10. Als een bedrag via de Overheidsvordering door mij aan de Overheid gedeeltelijk voldaan is, wat gebeurt er verder met de vordering?

  De desbetreffende overheidsinstelling zal, eventueel voor het resterende bedrag, op een andere wijze proberen de vordering te innen. Neem contact op met de Overheidsinstelling (in de omschrijving van de afschrijving staat het telefoonnummer vermeld) of raadpleeg hun website voor meer informatie.

 11. Er staat geen geld meer op mijn rekening omdat er afschrijvingen hebben plaatsgevonden met als omschrijving “Overheidsvordering”. Kan ik deze afschrijvingen ongedaan maken?

  Nee. De afschrijving is het gevolg van wetgeving waaraan de bank gehoor moet geven. Uw bank kan de afschrijving niet ongedaan maken.

  In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. Voor informatie over de vordering dient u contact op te nemen via dat telefoonnummer.

 12. Op mijn rekening heeft een afschrijving plaatsgevonden met de omschrijving Overheidsvordering. Ik heb hiervoor geen opdracht gegeven. Mag mijn bank dit zonder mijn toestemming toch afschrijven?

  Ja. De afschrijving is het gevolg van wetgeving waaraan de bank gehoor moet geven.

  In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. Voor informatie over de vordering dient u contact op te nemen via dat telefoonnummer.

 13. Mijn rekening heeft nu een debetstand als gevolg van afschrijvingen door Overheidsvorderingen. Mag dit zomaar?

  Ja. In de wetgeving van de Overheidsvordering staat dat ook de kredietruimte gebruikt mag worden om de vordering te innen.
  In de omschrijving van de afschrijving staat een telefoonnummer vermeld. Voor informatie over de vordering dient u contact op te nemen via dat telefoonnummer.

 14. Kan ik mijn rekeningnummer laten blokkeren voor een Overheidsvordering?

  Nee. De afschrijving is het gevolg van wetgeving waaraan de bank gehoor moet geven. Conform deze wetgeving mag de bank een Overheidsvordering niet weigeren en/of blokkeren. Alleen bij onvoldoende bestedingsruimte op uw rekening kan de bank de Overheidsvordering niet uitvoeren. De bestedingsruimte betreft alle tegoeden van een betaalrekening, zelfs de kredietruimte.

SEPA

Europese Incasso

 1. Hoe werkt deze Alerteringservice in praktijk?

  Nederlandse banken kunnen informatie leveren over ‘de eerste van een reeks’ of een ‘éénmalige’ standaard Europese incassotransactie. Zij kunnen dit doen vanaf 5 werkdagen voor de feitelijke datum van afschrijving. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden via internetbankieren.

 2. Wat houdt de zogenaamde Alerteringservice in?

  Voordat een feitelijke afschrijving van (bepaalde) Europese incassotransacties plaatsvindt, kunnen rekeninghouders attent gemaakt  worden op die afschrijving.  Dit gebeurt al dan niet op hun eigen verzoek. De Nederlandse banken hebben dit in nauw overleg met de Consumentenbond besloten. Daarbij is afgesproken dat dit minimaal via één gratis kanaal kan plaatsvinden.  Neem voor details contact op met de betreffende bank.

 3. Hoe werkt een vooraankondiging in de praktijk?

  Dat is bijna hetzelfde als nu het geval is. Ook nu maken betaler en incassant afspraken over het te incasseren bedrag. Bijvoorbeeld via de jaarlijkse eindafrekening kan aangegeven worden dat de termijnen het komende jaar op een bepaalde datum zullen worden afgeschreven. Maar een incassant mag ook 14 dagen voorafgaand aan elke transactie een sms sturen.

 4. Moet een vooraankondiging altijd 14 dagen van tevoren plaatsvinden?

  Nee, een incassant mag daar met zijn klanten andere afspraken over maken. Belangrijk is wel dat hierover (aantoonbaar) overstemming is tussen incassant en klant.

 5. Wat is een vooraankondiging (pre-notificatie)

  De incassant moet zijn klant minimaal 14 kalenderdagen voor de uiteindelijke incassodatum laten weten, dat er een bedrag van de rekening zal worden afgeschreven. Dit heet een vooraankondiging of een pre-notificatie. In de stappenplannen staat hoe een incassant zijn klant kan informeren en wanneer hij af mag wijken van die 14 kalenderdagen.

 6. Is het bij de Europese incasso mogelijk om zogenaamde e-Machtigingen (e-Mandates) te verkrijgen?

  Ja, deze optie bestaat bij de Europese incasso.

 7. Wat doen banken bij de standaard Europese incasso als de debiteur onvoldoende saldo heeft?

  Als de debiteur op het moment van incasseren onvoldoende saldo heeft, kunnen debet banken hier verschillend mee omgaan. Lees meer

 8. Wat moet een incassant doen om Europese incasso te gaan gebruiken?

  Er zijn stappenplannen beschikbaar. Deze leggen uit wat bedrijven moeten doen om gebruik te kunnen maken van een standaard Europese incasso of een zakelijke Europese incasso. Er zijn stappenplannen voor nieuwe incassanten en stappenplannen voor bedrijven die nu al gebruikmaken van incasso’s.

Instant Payments

Algemeen

 1. Wat is een Instant Payment?

  Een Instant Payment is een overboeking die onmiddellijk wordt bijgeschreven op de bankrekening van de begunstigde, zodat deze het geld direct (binnen enkele seconden), op elk moment van de dag, alle dagen van het jaar beschikbaar heeft, ook als de begunstigde een bankrekening heeft bij een andere bank.

  Het gaat om overboekingen in euros binnen de SEPA-landen.

 2. Kan de klant zelf kiezen tussen een Instant Payment en een betaling volgens de huidige standaard?

  Nee, de betaaldienstverleners die op dit moment deelnemen aan Instant Payments zullen starten met betalingen via internetbankieren en mobiel bankieren. Deze betalingen zullen eerst als Instant Payments worden afgewikkeld.

  Als de bank van de betaler of de bank van de begunstigde niet meedoet, dan wordt de betaling dezelfde dag of uiterlijk de volgende werkdag verwerkt.

  Voor andere manieren van betalen zijn geen collectieve of interbancaire afspraken gemaakt.

 3. Wat gebeurt er met andere betaalproducten (buiten mobiel- en internetbankieren)?

  Als dat voordelen biedt, kunnen andere betaalproducten op termijn als Instant Payments worden afgehandeld. Of dit zal gebeuren en zo ja, in welk tempo, zal in de praktijk moeten blijken.

  Er zijn geen plannen om de huidige infrastructuur buiten werking te stellen.

 4. Hebben Instant Payments ook gevolgen voor pinnen?

  Nee, (contactloos) betalen of mobiel aftikken bij een betaalautomaat blijft gewoon werken zoals we gewend zijn.

 5. Hoe worden de stakeholders geïnformeerd?

  Diverse koepelorganisaties zijn vertegenwoordigd in het stakeholderforum dat elk kwartaal informatie ontvangt over de stand van zaken.

  Voor specifieke vragen kunnen klanten terecht bij hun bank.

 6. Gaan alle betalingen meteen over naar Instant Payments?

  Individuele betalingen via mobiel bankieren en internetbankieren zullen als eerste via Instant Payments worden afgehandeld. Verdere afspraken zijn er niet. Het betreft alleen betalingen in euro’s binnen Nederland en in toenemende mate naar andere SEPA-landen, tussen deelnemende betaaldienstverleners.

 7. Bieden alle betaaldienstverleners Instant Payments aan?

  Deelname aan Instant Payments is vrijwillig. De meeste banken en betaaldienstverleners in Nederland werken actief mee en zullen in 2019 Instant Payments gaan aanbieden. De verwachting is dat op termijn meer betaaldienstverleners zullen volgen. Ook banken in andere SEPA-landen gaan Instant Payments aanbieden of bieden dit al aan.

Informatie over betalen

 1. Is de snelheid van de transactie (< 5 seconden) technisch haalbaar?

  Op basis van eerste bevindingen van betaaldienstverleners en referenties van marktpartijen in andere (non-euro) landen waar al met Instant Payments wordt gewerkt, is de conclusie dat deze maximum verwerkingstijd haalbaar is.

 2. Geldt er een maximum bedrag voor een Instant Payment?

  Nee, voor Instant Payments geldt er geen maximum bedrag in Nederland. Instant Payments moeten voor alle typen betalingen bruikbaar zijn. Binnen Nederland hanteren we daarom geen bedraglimiet voor uitgaande of inkomende betalingen.

  Iedere betaaldienstverlener bepaalt zelf of er bij het opstellen en verzenden van betaalopdrachten bepaalde maxima voor bepaalde kanalen gelden (bijvoorbeeld voor mobiele Instant Payments).

  Binnen Europa is wel een bedraglimiet van toepassing. Het maximum is momenteel vastgesteld op EUR 15.000,-

 3. Hoe zit het met de veiligheid en betrouwbaarheid?

  De veiligheid en betrouwbaarheid zullen aan dezelfde hoge eisen voldoen als de huidige infrastructuur voor interbancair euro-betalingsverkeer.

 4. Wat zijn de kosten voor Instant Payments?

  Elke individuele betaaldienstverlener bepaalt zelf of hij een tarief in rekening wil brengen en zo ja, welk tarief.

 5. Werkt de IBAN-Naam Check straks ook bij Instant Payments?

  Ja, de betaaldienstverlener past de IBAN-Naam Check toe bij het invullen van rekeningnummer en naam van de begunstigde. Het maakt dus niet uit of het een Instant Payment of een normale betaling betreft.

 6. Kan ik een Instant Payment-opdracht herroepen?

  De betaaldienstverlener bepaalt per betaalproduct de productvoorwaarden. Hierin staat of en tot wanneer een betaalopdracht herroepen of geannuleerd kan worden. Dit zal bij een Instant Payment niet veranderen.

  Wanneer een betaling (en dus ook een Instant Payment) volledig is afgerond en correct is bijgeschreven bij de begunstigde dan kan deze niet meer worden herroepen.

 7. Wat gebeurt er als een Instant Payment niet (direct) lukt?

  Dat hangt af van de oorzaak en de soort betaling. Situaties waarin een Instant Payment niet (direct) lukt, zijn hetzelfde als bij het huidige betalingsverkeer. Het is aan de betaaldienstverlener om dit verder af te handelen en aan klanten uit te leggen.

 8. Krijgt de betaler direct bevestiging dat de begunstigde het geld heeft ontvangen?

  Is sommige situaties is er de mogelijkheid om direct bevestiging te krijgen. Betaaldienstverleners maken eigen keuzes over hoe en of bevestiging wordt gegeven.

Planning

 1. Wat hebben de betaaldienstverleners tot nu toe gedaan?

  Sinds het MOB van mei 2015 is in nauwe samenspraak met De Nederlandsche Bank het ontwerp voor Instant Payments uitgewerkt, met aandacht voor de functionele invulling (klantfocus) en het technische netwerk (clearing & settlement).

  In de tweede helft van 2016 zijn de functionele en technische specificaties voor Nederland herijkt op basis van de definitieve Europese specificaties. De laatste versie van de NL-requirements kan via e-mail worden opgevraagd. Tevens zijn de betaaldienstverleners gestart met de (ver)bouw van eigen systemen en hebben zij hun leveranciers geselecteerd.

 2. Wanneer is Instant Payments beschikbaar?

  De komende periode staat in het teken van het afronden van de bouw. Vanaf medio 2018 zal er tussen banken getest worden, waarna er begin 2019 via een pilot een toets in de praktijk start. Vanaf mei 2019 start dan de brede uitrol van Instant Payments in Nederland.

Europa

 1. Past de nieuwe Nederlandse oplossing in Europese context?

  De Betaalvereniging neemt actief deel aan de Europese standaard van de European Payments Council (EPC), hieronder valt ook Instant Payments.

 2. Welke landen en betaaldienstverleners doen mee met Instant Payments?

  De EPC registreert welke betaaldienstverleners in welke landen Instant Payments conform de Europese standaard aanbieden. Deze lijst met deelnemers is als ‘Register of Participants’ ter informatie beschikbaar op de website van de EPC.

  De verwachting is dat sommige betaaldienstverleners vanaf de start meedoen, terwijl andere niet eerder dan 2019 of vanaf 2020 Instant Payments zullen aanbieden.

 3. Hoe verhoudt het Nederlandse initiatief zich tot andere Europese initiatieven?

  In Europa zijn de meeste andere initiatieven gestart vanuit de achtergrond om een betaalmethode aan het palet toe te voegen. In Nederland is de ambitie uitgesproken om van Instant Payments op termijn de nieuwe betaalstandaard te maken.

  Alle eurolanden zullen de EPC-standaard voor Instant Payments volgen.

Bedrijven

 1. Is er aanvullende informatie beschikbaar over instant Payments?

  Voor bedrijfsspecifieke vragen kunnen zakelijke klanten terecht bij hun bank.

 2. Moet ik mijn administratie veranderen vanwege Instant Payments?

  Instant Payments zullen op zich niet veel veranderen aan de manier waarop zakelijke bankklanten boekingsinformatie ontvangen. Uw betaaldienstverlener kan u hierover het beste informeren.

  Betalingsverkeer (betalen en ontvangen) wordt ook mogelijk op niet-werkdagen. Daardoor moet u wellicht uw administratie of leveringsvoorwaarden aanpassen.

  Instant Payments maken nieuwe online real-time diensten mogelijk. Als u daarvan wilt profiteren, kunnen aanpassingen in uw bedrijfsvoering nodig zijn.

 3. Werken Instant Payments ook van of naar een G-rekening?

  Ja, Instant Payments werken ook van of naar een G-rekening.

 4. Wanneer kunt u de eerste inkomende Instant Payments verwachten?

  Tijdens de pilotfase, startend vanaf januari 2019, zullen er al Instant Payment-transacties plaatsvinden. Hierdoor kunnen particuliere en zakelijke ontvangers deze betalingen ook al vóór 1 mei 2019 (in Q1) real time en 24/7 binnenkrijgen. Gelijk aan de wijze waarop betalingen nu al tussen twee rekeningen bij dezelfde bank binnenkomen. Houd hier in elk geval vast rekening mee!

 5. Wanneer wordt een Instant Payment bijgeschreven?

  Betalingen via Instant Payments worden alle dagen van de week verwerkt. Het geld wordt direct bijgeschreven en is direct beschikbaar voor de begunstigde. De bank houdt zich uiteraard aan de regels die gelden voor de rentebijschrijving.

Geldautomaten

Algemeen

 1. Wat is er recentelijk gewijzigd aan de bediening van geldautomaten?

  De Nederlandse banken gaan op al hun geldautomaten dezelfde vier voorkeuzebedragen tonen, van 20 euro, 50 euro, 70 euro en 100 euro. Deze voorkeuzebedragen worden overal op dezelfde manier onder elkaar getoond, aan de linkerkant van het beeldscherm. Mindergekozen hogere voorkeuzebedragen, bijvoorbeeld van 150 euro en 250 euro, worden niet meer getoond.

  Deze aanpassing wordt in de loop van het eerste kwartaal van 2018 afgerond, op alle geldautomaten van banken.

 2. Worden alle geldautomaten in heel Nederland aangepast?

  Alle bancaire geldautomaten van ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS en RegioBank worden aangepast. De enige uitzondering zijn de Cash Recycle Machines van ING die binnen staan en alleen door klanten van ING gebruikt kunnen worden.

 3. Wanneer zijn alle geldautomaten aangepast?

  De aanpassing van bancaire geldautomaten gebeurt geleidelijk en is reeds eind 2017 in gang gezet. In de loop van het eerste kwartaal van 2018 zullen alle geldautomaten van banken zijn aangepast.

 4. Waarom worden er vier vaste voorkeuzebedragen op alle geldautomaten getoond?

  Het aanpassen van het scherm met voorkeuzebedragen op bancaire geldautomaten is afgestemd tussen de banken en de Oogvereniging. Door deze aanpassing worden de voorkeuzebedragen eenvoudiger en overzichtelijker, vooral voor blinden, slechtzienden en senioren.

  Voorkeuzebedragen hoger dan 100 euro worden door gebruikers van geldautomaten minder vaak gekozen. Daarom worden die niet meer bij de voorkeuzebedragen getoond. Met de keuze “ANDER BEDRAG” kunnen niettemin hogere bedragen worden opgenomen.

 5. Welke biljetten komen er uit een geldautomaat? Kan ik kleine coupures kiezen?

  Een geldautomaat probeert altijd ieder bedrag in zo min mogelijke biljetten uit te betalen. De meest gangbare coupures in geldautomaten zijn 10 euro, 20 euro en 50 euro. De beschikbare coupures kunnen echter per automaat verschillen. Sommige typen automaten bieden de mogelijkheid om tot op zekere hoogte zelf de gewenste biljetten te kiezen, na het kiezen van “ANDER BEDRAG”.

 6. Blijft het mogelijk om bedragen boven 100 euro bij geldautomaten op te nemen?

  Ja, dat blijft op alle bancaire geldautomaten mogelijk, door “ANDER BEDRAG” te kiezen.

 7. Hoeveel kan ik maximaal opnemen bij een geldautomaat van een bank?

  De limieten voor geldautomaten verschillen per bank. Je kunt ze vaak zelf instellen via internetbankieren en bij een geldautomaat van je eigen bank kun je meestal hogere bedragen opnemen.

 8. Komt er één volledig uniforme bediening voor alle geldautomaten?

  Geleidelijk wordt de bediening voor alle geldautomaten van banken zoveel mogelijk hetzelfde. Naar verwachting zal de standaardisering van bancaire geldautomaten in de loop van 2020 worden afgerond. Door fysieke verschillen tussen verschillende typen geldautomaten, kunnen er technisch noodzakelijke maar beperkte verschillen in de bediening blijven bestaan.

Algemeen

Algemeen

 1. Wat doet de Betaalvereniging?

  De Betaalvereniging organiseert en vervult voor haar leden een groot aantal collectieve, niet-competitieve taken in het nationale betalingsverkeer. In dit kader werkt de Betaalvereniging nauw samen met haar leden en overlegt zij met hen periodiek over ontwikkelingen en werkzaamheden. Daarnaast overlegt zij namens haar leden proactief met vertegenwoordigers van eindgebruikers: koepelorganisaties van ondernemers en van consumenten, maatschappelijke belangenorganisaties, partijen in de infrastructuur, merkeigenaren en toezichthouders. Verder coördineert de Betaalvereniging de gemeenschappelijke taken van haar leden op het gebied van infrastructuur, standaarden en gezamenlijke productkenmerken. Hiermee is zij dé autoriteit in Nederland als het gaat om betalingsverkeer.

  De verschillende taken die de Betaalvereniging uitvoert, zijn hier terug te vinden. Zichtbare voorbeelden van de werkzaamheden zijn het stimuleren van (contactloos) pinnen en het informeren over veilig bankieren door middel van veiligheidscampagnes.

 2. Wat is de Betaalvereniging?

  De Betaalvereniging is een vereniging voor alle aanbieders van betaaldiensten op de Nederlandse markt: banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. Dit maakt de kennis van de Betaalvereniging relevanter dan ooit en geeft de functie van de vereniging nog meer toegevoegde waarde door de verbinding tussen de nieuwe spelers en de banken te versterken. De activiteiten van de Betaalvereniging zijn erop gericht gezamenlijk kwalitatief goed betalingsverkeer te waarborgen: de markt verwacht immers, ondanks alle verschuivingen in de markt, een optimaal stabiel, veilig, innovatief en efficiënt betalingsverkeer naar de maatstaven van nationale én Europese standaarden. De vereniging fungeert tevens als een kenniscentrum voor de professionele markt over deze materie: zij heeft beschikking over alle relevante informatie over betalingsverkeer of weet die te vinden, verricht onderzoek naar de kwaliteit van en de ervaring met het betalingslandschap, weet ontwikkelingen in de markt te duiden en kent als geen ander de belangen van alle betrokken partijen.

  Meer informatie over Betaalvereniging Nederland.

 3. Waarom is de Betaalvereniging opgericht?

  In 2010 constateerden Currence en de Commissie Betalingsverkeer van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat er opnieuw moest worden gekeken aan welke normen de inrichting van het Nederlandse betalingsverkeer moest voldoen, vanwege de ontwikkelingen in het betalingsverkeer. Er vond onder andere internationalisering plaats van het betalingsverkeer, met Europese standaarden (SEPA) tot gevolg en de marktstructuur werd meer open en dynamischer door de komst van onder andere niet-bancaire betaalinstellingen. Door dit laatste was het niet langer wenselijk dat de NVB, als belangenorganisatie van de banken, de collectieve taken voor het betalingsverkeer vervulde. In 2010 en 2011 vond daarom, onder aansturing van een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van banken, de NVB en Currence, met De Nederlandsche Bank (DNB) als waarnemer, een onderzoek plaats naar de opzet van een nieuwe betaalorganisatie. Hieruit is naar voren gekomen dat er behoefte was aan een nieuwe betaalorganisatie, waarna Betaalvereniging Nederland werd opgericht op 29 november 2011.

 4. Hoe kan ik lid worden van de Betaalvereniging?

  Voor vragen over het lidmaatschap kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Vul de keuze ‘Lidmaatschap van de Betaalvereniging’ bij Onderwerp.

 5. Wie zijn de leden van de Betaalvereniging?

  Instellingen die betaaldiensten verlenen en zelfstandig betaalproducten voor eindgebruikers op de Nederlandse markt brengen, kunnen lid worden van De Betaalvereniging.

 6. Hoe zit de organisatie in elkaar?

  De Betaalvereniging is een kleine en efficiënte organisatie, gericht op het ontzorgen van haar leden. Er is gekozen voor een verenigingsstructuur. De vereniging kent verschillende organen.

 7. Waarvoor kan ik als ondernemer terecht bij De Betaalvereniging?

  De Betaalvereniging overlegt namens haar leden proactief met vertegenwoordigers van eindgebruikers in het betalingsverkeer, waaronder andere koepelorganisaties van ondernemers. De Betaalvereniging fungeert tevens als een kenniscentrum voor de professionele markt en beschikt over relevante informatie over betalingsverkeer, verricht onderzoek naar de kwaliteit van het betalingslandschap, weet ontwikkelingen in de markt te duiden en kent als geen ander de belangen van alle betrokken partijen. Verder informeert De Betaalvereniging consumenten over diverse onderwerpen op het gebied van betalingsverkeer. Zo wordt er in samenwerking met verschillende partners voornamelijk richting consumenten gecommuniceerd over veilig bankieren maar is er ook veel informatie te vinden over pinnen. Op pin.nl staat zowel informatie voor de consument als voor de ondernemer.

 8. Waarvoor kan ik als consument terecht bij De Betaalvereniging?

  Betaalvereniging Nederland beschikt over alle relevante informatie over betalingsverkeer, duidt de ontwikkelingen in de markt en heeft de belangen van alle betrokken partijen helder. Daarom is De Betaalvereniging niet alleen een kenniscentrum voor de professionele markt maar ook voor de consument. Namens verschillende partijen, zoals de Nederlandse banken maar ook de overheid, informeert de Betaalvereniging de consument dan ook over verschillende onderwerpen. Zichtbare voorbeelden hiervan zijn het stimuleren van (contactloos) pinnen en het informeren over veilig bankieren door middel van veiligheidscampagnes. Zo beheert de Betaalvereniging diverse websites waar consumenten informatie kunnen vinden, bijvoorbeeld pin.nl of veiligbankieren.nl.

Sluiten
Woordenlijst bekijken