Betaalvereniging Nederland: voor een efficiënt, veilig en betrouwbaar betalingsverkeer

Betaalvereniging Nederland organiseert voor haar leden de gezamenlijke taken in het nationale betalingsverkeer. Haar leden zijn aanbieders van betaaldiensten: banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. De taken van de Betaalvereniging liggen op het gebied van infrastructuur, standaarden en gezamenlijke productkenmerken.

Onze samenleving is sterk afhankelijk van een goed werkend betalingsverkeer. Particulieren, winkeliers, bedrijven en financiële instellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat pinbetalingen, overschrijvingen en andere betaaltransacties altijd snel en correct worden uitgevoerd. Dat vraagt om een actieve samenwerking tussen de aanbieders van betaaldiensten en vertegenwoordigers van eindgebruikers, waaronder consumenten en ondernemers.

De Betaalvereniging Nederland streeft naar een maatschappelijk efficiënt, veilig en betrouwbaar betalingsverkeer. Dat vereist toegankelijkheid, openheid en transparantie van haar organisatie.