De meeste betaaldiensten in Nederland zijn afkomstig van leden van de Betaalvereniging

De Betaalvereniging is de natuurlijke plaats voor overleg tussen de betaalsector en ‘andere stakeholders’: alle maatschappelijke geledingen die met betalingsverkeer te maken hebben, zoals gebruikers, overheden en leveranciers. De Betaalvereniging zorgt voor contact en overleg en kan collectieve activiteiten voor de sector op zich nemen en coördineren. Het overleg spitst zich toe op infrastructurele en maatschappelijke aspecten van het betalingsverkeer: betrouwbaarheid, efficiency, veiligheid en toegankelijkheid.

Ook afstemming tussen partijen aan de aanbodzijde rekent de Betaalvereniging tot haar taken. Waar nodig krijgt deze afstemming een formeel karakter in de vorm van Ledenbulletins, deels met bindend karakter voor leden. De afstemming met stakeholders gebeurt in stakeholdersfora en wordt daarnaast geborgd door in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer dat DNB in opdracht van het Ministerie van financiën organiseert. Er is binnen de Betaalvereniging geen overleg over concurrentiële zaken.

Spelers in het betalingsverkeer

Sluiten
Woordenlijst bekijken