De betaalmarkt kent veel partijen die allemaal hoge kwaliteitseisen stellen aan de dagelijkse betalingen

Het betalingsverkeer is een belangrijke spil in de Nederlandse economie. Dagelijks worden miljoenen betalingen uitgevoerd, met betaalpassen en giraal, nationaal en internationaal. Er zijn verschillende betaalmethoden en regels in het betalingsverkeer, in binnen- en buitenland. Het is een markt die gebaat is bij voortdurende innovatie in diensten en producten.

De Betaalvereniging organiseert voor haar leden de collectieve taken in het nationale betalingsverkeer. Binnen haar rol voert de Betaalvereniging namens haar leden met veel partijen overleg: koepelorganisaties van ondernemers en van consumenten, maatschappelijke belangenorganisaties, partijen in de infrastructuur, merkeigenaren en toezichthouders.

Infographic Stakeholders bekijken

Stakeholdermanagement

Aanbodzijde

De leden van de Betaalvereniging zijn aanbieders in het betalingsverkeer. Ze zijn betaaldienstverleners die zelfstandig eindproducten op de markt (zakelijk en particulier) aanbieden. Met andere woorden: banken, elektronischgeldinstellingen en betaalinstellingen. De Betaalvereniging werkt nauw samen met haar leden en overlegt periodiek over ontwikkelingen en werkzaamheden.

Vraagzijde

Tot de vraagzijde behoren de eindgebruikers van betaaldiensten, zowel ondernemers als consumenten. De Betaalvereniging vindt het van groot belang om vertegenwoordigers van eindgebruikers actief bij haar werkzaamheden te betrekken. Hiermee geeft de Betaalvereniging invulling aan haar maatschappelijke rol in het betalingsverkeer. De Betaalvereniging werkt nauw samen met haar leden en overlegt periodiek over ontwikkelingen en werkzaamheden.

Wetgeving en toezicht

Het betalingsverkeer voldoet aan verschillende wetten en regels, zowel nationaal als internationaal. Hierdoor heeft de Betaalvereniging te maken met de overheid, zoals het Ministerie van Financiën, toezichthouders zoals de Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Consument & Markt (ACM), Autoriteit Financiële Markten (AFM), Autoriteit Persoonsgegevens, maar ook Europese regelgevers, zoals de Europese Commissie en de Europese Bankenautoriteit (EBA).

Regelgeving en standaarden

Regelgeving omtrent een betaalproduct is nodig zodat duidelijk is welke rollen en activiteiten partijen in de betaalmarkt mogen uitvoeren voor dat betaalproduct. Standaarden helpen om verschillende partijen en onderdelen in de betaalketen goed met elkaar te laten samenwerken. Er is bijvoorbeeld een standaard die aangeeft hoe kassasystemen en betaalautomaten aan elkaar gekoppeld moeten worden, zodat de apparaten van verschillende fabrikanten goed op elkaar aansluiten. Ook zijn er standaarden in het girale verkeer.

De Betaalvereniging volgt regels en standaarden uit binnen- en buitenland die voor haar leden en stakeholders relevant zijn, werkt uit hoe die regels en standaarden toegepast kunnen worden en helpt haar leden om eigen regels en standaarden te ontwikkelen.

Infrastructuur

Voor het verwerken van elektronische en girale betalingen zijn hardware, software, communicatieverbindingen en communicatienetwerken nodig. Partijen die hierin een rol vervullen zijn: documentverwerkers, betaalpasleveranciers, transactieverwerkers, datacomleveranciers, betaalautomaatleveranciers, kassaleveranciers en softwareleveranciers.

De Betaalvereniging beheert regels en eisen voor deze partijen in het betalingsverkeer en certificeert onder meer betaalautomaten en datacomlijnen. Daarnaast houdt zij toezicht op de naleving van regels en afspraken om de veiligheid en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer te waarborgen en verder te verbeteren.

Sluiten
Woordenlijst bekijken