Gemeenten en waterschappen kunnen gebruikmaken van de Overheidsvordering

Deze twee webpagina’s van de overheid bevatten de contactgegevens van alle betrokken gemeenten, waterschappen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden:

Samenwerkingsverbanden

De volgende samenwerkingsverbanden van waterschappen kunnen de Overheidsvordering ook gebruiken (stand van zaken op 24 september 2014):

 • Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) Deelnemer van waterschapszijde: hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) Deelnemers van waterschapszijde: waterschap Peel en Maasvallei en waterschap Roer en Overmaas
 • Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BsGR) Deelnemer van waterschapszijde: hoogheemraadschap van Rijnland
 • Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) Deelnemer van waterschapszijde: waterschap Aa en Maas
 • Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) Deelnemer van waterschapszijde: waterschap Brabantse Delta
 • Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) Deelnemer van waterschapszijde: waterschap Rivierenland
 • Hefpunt Deelnemers van waterschapszijde: wetterskip Fryslan, waterschap Noorderzijlvest en waterschap Hunze en Aa’s
 • Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)
 • Deelnemers van waterschapszijde: waterschap Reest en Wieden, waterschap Vechtstromen, waterschap Groot Salland, waterschap Regge en Dinkel, waterschap Rijn en IJssel, waterschap Zuiderzeeland en waterschap Vallei en Veluwe
 • De Regionale Belastinggroep (RBG) Deelnemers van waterschapszijde: hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en hoogheemraadschap Delfland
 • Samenwerking Belastingheffing en Waardebepaling (SaBeWa Zeeland) Deelnemer van waterschapszijde: waterschap Scheldestromen
 • Samenwerkingsverband Vastgoed Heffing en Waardebepaling (SVHW) Deelnemer van waterschapszijde: waterschap Hollandse Delta
 • Waternet Deelnemer van waterschapszijde: hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Contact opnemen

Indien een samenwerkingsverband niet op de bovenstaande lijst voorkomt, kunt u contact opnemen met de Unie van Waterschappen.

Telefoonnummer Unie van Waterschappen
070 351 97 51

Sluiten
Woordenlijst bekijken