De Overheidsvordering kan door verschillende overheden gebruikt worden om vorderingen, zoals belastingschulden, te innen

Eind 2009 is in Nederland door de overheid de Overheidsvordering geïntroduceerd. Banken dienen op grond van de Invorderingswet medewerking te verlenen aan de Overheidsvordering. Zoals de naam al aangeeft, is de Overheidsvordering een instrument van de overheid en geen betaalproduct. De Overheidsvordering kan ingezet worden wanneer een schuldenaar ondanks aanmaningen en dwangbevelen, zijn of haar schuld niet voldoet.

Kenmerken overheidsvordering

  • Het is een vereenvoudigd elektronisch derdenbeslag op de tegoeden van een betaalrekening die een belastingbetaler bij een bank heeft, zelfs op de kredietruimte
  • Het beslag heeft geen betrekking op spaarrekeningen of tegoeden op creditcards en wordt niet uitgevoerd wanneer de betrokkene in de schuldsanering zit of in staat van faillissement verkeert
  • De Overheidsvordering is ontwikkeld voor invorderingen van bedragen tot maximaal € 1.000
  • Er is een bezwaarprocedure bij eventuele onterechte vorderingen

Wat beheert de Betaalvereniging?

De Betaalvereniging beheert de specificaties voor het aanleveren van een Overheidsvordering binnen SEPA door bevoegde overheidsinstellingen, met behulp van een standaard SDD (SEPA Direct Debit).

De Betaalvereniging onderhoudt een lijst van banken die bij de Overheidsvordering de rol van creditbank kunnen vervullen (de creditbank is de bank van de incassant die de Overheidsvordering incasseert). De lijst vermeldt de IBAN Bank Identifier van iedere bank op de lijst. Met behulp van deze Bank Identifier kunt u de meest actuele SEPA BIC opzoeken.
(Staat uw bank niet op de lijst? Maar bent u wel een creditbank voor de Overheidsvordering? Stuur dan een bericht naar info@betaalvereniging.nl  o.v.v. ‘Creditbank Overheidsvordering’.)

De Betaalvereniging biedt ook toegang tot een overzicht van gemeenten en waterschappen die de Overheidsvordering mogen gebruiken om achterstallige schulden te innen.

Veelgestelde vragen Overheidsvordering

U kunt meer informatie lezen over de Overheidsvordering in de veelgestelde vragen. Ook bij de Belastingdienst kunt u meer praktische informatie over de overheidsvordering vinden.

Veelgestelde vragen

Sluiten
Woordenlijst bekijken