De Betaalvereniging overlegt actief en periodiek met vertegenwoordigers van consumenten en ondernemers over hun aandachtspunten in het betalingsverkeer

Onderwerpen als IBAN-portabiliteit, verkeerde overboekingen en naam-nummercontrole, vergoedingenbeleid bij fraude, bereikbaarheid van contant geld, gebruik betaaldata en privacy krijgen veel aandacht. Ook de bereikbaarheid en toegankelijkheid van (met name bancaire) betaaldiensten voor kwetsbare groepen als senioren en/of mensen met een beperking krijgen geregeld aandacht in de Nederlandse maatschappelijke en politieke arena.

De Betaalvereniging tracht in dit debat zaken in het juiste perspectief te plaatsen door het verschaffen van objectieve informatie aan diverse partijen, waaronder media, Tweede Kamerleden en ministeries. Bij voorkeur doet de Betaalvereniging dit op proactieve wijze. Echter, in sommige gevallen is een reactieve (re)actie onvermijdelijk of beter passend.

Woordvoering

In afstemming met de woordvoerders van onze leden verzorgt de Betaalvereniging persopvang en woordvoering namens de sector voor onderwerpen die betrekking hebben op de sector als geheel. Hierbij wordt onder andere gebruikgemaakt van pers- en nieuwsberichten, (online) factsheets, Q&A’s en het geven van interviews (tv, online, krant, radio en meer). Ook stellen wij voor onze leden periodieke media-overzichten samen.

Sluiten
Woordenlijst bekijken