Verkeersovertredingen vallen niet meer onder het strafrecht maar onder het bestuursrecht

Door de Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften (Wet Mulder) vallen verkeersovertredingen niet meer onder het strafrecht maar onder het bestuursrecht, met als gevolg dat de inning van verkeersboetes een administratieve taak werd.

Het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) heeft als uitvoeringsorgaan de wettelijke bevoegdheid om openstaande vorderingen rechtstreeks te innen van de bankrekening van de verkeersovertreder. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de banken over hoe dit het meest efficiënt kan plaatsvinden.
Hier leest u meer over de CJIB-inning.

Sluiten
Woordenlijst bekijken