De Nederlandse bankensector werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe infrastructuur voor realtime betalingen: Instant Payments

Met Instant Payments wordt een overboeking onmiddellijk bijgeschreven op de bankrekening van de begunstigde, zodat deze het geld binnen enkele seconden beschikbaar heeft. Ook als deze bij een andere bank zit. Deze nieuwe infrastructuur zal continu beschikbaar zijn, 24 uur per dag, 7 dagen per week, dus ook in het weekend en op feestdagen.

Veelgestelde vragen

Tijdslijnen en start

De ontwikkeling van de infrastructuur die Instant Payments mogelijk moet maken, is voortvarend opgepakt. De eerste twee fases, het ontwerp en de bouw, zijn afgerond en de (end-to-end) testperiode is gestart. De testperiode vindt plaats in de tweede helft van 2018. Vanaf begin 2019 vinden de eerste live transacties plaats, waarna in het voorjaar de gecontroleerde uitrol van Instant Payments start. Vanaf dat moment zullen de betaaldienstaanbieders Instant Payments-diensten aan hun klanten aanbieden. Diverse Nederlandse banken zullen Instant Payments gaan aanbieden via mobiel- en/of internetbankieren en regelen dat hun bankrekeningen bereikbaar zijn voor Instant Payments afkomstig van anderen.
Als de uitrol succesvol verloopt, kan het aantal transacties snel toenemen. Inkomende betalingen worden direct geboekt op uw bankrekening (24/7), en betalers verwachten dat u weet dat zij betaald hebben. Bereid u (uw service desk) hierop voor!

Belangrijke tijdslijnen

Europese ontwikkelingen

Ook Europa werkt aan de introductie van Instant Payments. De European Payments Council (EPC) heeft het ‘SEPA Instant Credit Transfer Scheme Rulebook’ gepubliceerd. Betaaldienstverleners in Europa kunnen via deze standaard sinds november 2017 Instant Payments-betalingen in euro uitwisselen. Deelname is vrijwillig. Diverse betaaldienstverleners zijn hiermee gestart, verwacht wordt dat deelname nog verder zal groeien; een overzicht van een overzicht van deelnemers is te vinden op de EPC-website. Nederland implementeert Instant Payments op basis van deze standaard, zodat Instant Payments naar andere landen in Europa in toenemende mate mogelijk wordt.
De Nederlandse bankensector wil de transacties snel (binnen 5 seconden) verwerken en hanteert geen grens aan het bedrag. De Europese norm ligt lager met een snelheid van 10 seconden en een bedraggrens van € 15.000. Naar verwachting zullen er steeds meer nieuwe toepassingsgebieden voor Instant Payments ontdekt worden en zal het gebruik van de nieuwe infrastructuur snel groeien, waardoor Instant Payments vanzelf de nieuwe norm voor het betalingsverkeer wordt.

Requirements

De Nederlandse Instant Payments Requirements Document Suite versie 4.0 biedt inzage in het ontwerp en de achtergronden van het Instant Payments Programma. Deze finale versie dateert van juli 2017 en bevat verwijzingen naar het EPC SEPA Instant Credit Transfer (SCT INST) Scheme Rulebook (versie 1.1) en de bijbehorende implementation guidelines.

De Nederlandse Instant Payments Requirements kunt u via e-mail aanvragen. Ook de beide NL Standaarden (optionele aanvullingen op de Europese standaard, die wenselijk zijn voor realisatie van de Nederlandse ambitie) zijn hier opvraagbaar.
Op de website van de European Payments Council vindt u meer informatie over het SEPA Instant Credit Transfer Scheme en de ontwikkelingen in Europa.
Indien u aanvullende vragen heeft kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar instantpayments@betaalvereniging.nl.