De Nederlandse bankensector werkt aan de ontwikkeling van een nieuwe infrastructuur voor realtime betalingen: Instant Payments

Met Instant Payments wordt een overboeking onmiddellijk bijgeschreven op de bankrekening van de begunstigde, zodat deze het geld binnen enkele seconden beschikbaar heeft. Ook als deze bij een andere bank zit. Deze nieuwe infrastructuur zal continu beschikbaar zijn, 24 uur per dag, 7 dagen per week, dus ook in het weekend en op feestdagen.

Veelgestelde vragen

Ontwikkeling

De ontwikkeling van de infrastructuur die Instant Payments mogelijk moet maken, is voortvarend opgepakt. De eerste fase, het ontwerp, is afgerond en de bouw is gestart. De bouw loopt door tot in de eerste helft van 2018, en vanaf medio 2018 zal er (end-to-end) getest worden. Gevolgd door een pilot begin 2019, waarbij Instant Payments in de praktijk zal worden getoetst. In mei 2019 start de brede uitrol waarbij in principe alle betaaldienstaanbieders deze infrastructuur kunnen uitnutten. Vanaf dat moment kunnen zij Instant Payments-diensten aan hun klanten aanbieden. Diverse Nederlandse banken zullen Instant Payments gaan aanbieden via mobiel- en/of internetbankieren en regelen dat hun bankrekeningen bereikbaar zijn voor Instant Payments afkomstig van anderen.

Belangrijke mijlpalen

Europese ontwikkelingen

Ook Europa werkt aan de introductie van Instant Payments. De European Payments Council (EPC) heeft het ‘SEPA Instant Credit Transfer Scheme Rulebook’ gepubliceerd. Betaaldienstverleners in Europa kunnen via deze standaard sinds november 2017 Instant Payments-betalingen in euro uitwisselen. Diverse betaaldienstverleners zijn hiermee gestart. Deelname is vrijwillig; een overzicht van deelnemers is te vinden op de EPC-website. Nederland implementeert Instant Payments op basis van deze standaard, zodat Instant Payments naar andere landen in Europa mogelijk worden. 

De Nederlandse bankensector wil de transacties snel (binnen 5 seconden) verwerken en hanteert geen bedraggrens. De Europese norm ligt lager met een snelheid van 10 seconden en een bedraggrens van € 15.000. Naar verwachting zullen er steeds meer nieuwe toepassingsgebieden voor Instant Payments ontdekt worden en zal het gebruik van de nieuwe infrastructuur snel groeien, waardoor Instant Payments vanzelf de nieuwe norm voor het betalingsverkeer wordt.

Requirements

De Nederlandse Instant Payments requirements-set omvat een vijftal documenten gebundeld in een Document Suite. Deze documenten geven inzage in het ontwerp en de achtergronden van het Instant Payments Programma.

De meest recente 4.0 versie van de requirements-set is in juli 2017 verschenen. Deze finale versie is in lijn gebracht met de gepubliceerde EPC-documentatie. Waar mogelijk zijn verwijzingen opgenomen naar het EPC SEPA Instant Credit Transfer (SCT INST) Scheme Rulebook (versie 1.1) en de bijbehorende implementation guidelines.

De Nederlandse Requirements voor Instant Payments kunt u via e-mail aanvragen. Indien u de documentatie opvraagt, ontvangt u automatisch updates van nieuwe versies. Op de website van de European Payments Council vindt u meer informatie over het SEPA Instant Credit Transfer Scheme en de ontwikkelingen in Europa.

Indien u aanvullende vragen heeft kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar instantpayments@betaalvereniging.nl.