Als u van mening bent dat een bedrag onterecht van uw rekening is afgeschreven dan kunt u contact opnemen met uw bank

Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, omdat u geen machtiging via digitaal Incassomachtigen of op papier heeft afgegeven, dan kunt u tot 13 maanden na de afschrijvingsdatum een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren.

Uw bank start een MOI-procedure (Melding Onterechte Incasso) met de bank van de incassant. Echter, eerst controleert uw bank of u een geldige machtiging via digitaal Incassomachtigen of op papier heeft afgegeven. Gaat het écht om een onterechte incasso, dan krijgt u het geld teruggeboekt op uw rekening. Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.

Consumentbeschermende maatregelen
Consumentbeschermende maatregelen (CBM) zijn 10 verschillende mogelijkheden voor rekeninghouders om de uitvoering van incassotransacties te beperken of tegen te houden.

Sluiten
Woordenlijst bekijken