Instellingen die betaaldiensten verlenen en zelfstandig betaalproducten voor eindgebruikers op de Nederlandse markt brengen, kunnen lid worden van De Betaalvereniging

Onder betaaldienstverleners worden verstaan:

  • Banken
  • Elektronischgeldinstellingen
  • Betaalinstellingen
  • Betaaldienstverleners die op grond van de Wft zijn vrijgesteld van de vergunningplicht

Lid worden?

Om lid te worden of voor vragen over het lidmaatschap kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Vul de keuze ‘Lidmaatschap van de Betaalvereniging’ bij Onderwerp.

Sluiten
Woordenlijst bekijken