Het bestuur van de Betaalvereniging kent drie onafhankelijke bestuursleden, waaronder de voorzitter, en zes bestuursleden die zijn verbonden aan de leden van de vereniging

Onafhankelijke bestuursleden

 • Lex Hoogduin 
  Voorzitter, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, bestuurslid LCH Group, voorzitter LCH Limited, LCH S.A., voorzitter CIR en oud-directeur van De Nederlandsche Bank.
 • Henk van den Broek
  Vice-voorzitter, oud-bestuurslid Detailhandel Nederland
 • Gerjoke Wilmink
  Directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland

Namens de leden hebben zitting in het bestuur:

 • Vincent van den Boogert
  CEO ING Nederland
 • Vacature namens de Rabobank
 • Anne Marie Magis
  Managing Director Digitalisation Commercial Banking bij ABN AMRO
 • Alexander Baas
  COO bij de Volksbank, namens de middelgrote banken
 • Edwin Hartog
  Head of Cash Management Corporates bij Deutsche Bank Nederland,
  namens de kleinere banken
 • Enny van de Velden
  CCO en Chair of the Board of Directors CCV Group namens de betaalinstellingen

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) schuiven als waarnemers aan bij de bestuursvergaderingen van de Betaalvereniging.

Benoeming

De onafhankelijke bestuursleden worden benoemd op grond van een bindende voordracht van de selectie- en benoemingscommissie. De andere leden worden benoemd op grond van een bindende voordracht van één of meerdere leden. Ieder lid met een marktaandeel van meer dan 10% heeft het recht een bestuurslid voor te dragen. Leden met een marktaandeel van minder dan 10% hebben het recht gezamenlijk maximaal drie leden voor te dragen.

De voordrachten en benoemingen geschieden met inachtneming van het bestuurdersprofiel.

Onafhankelijke bestuursleden

Binnen het bestuur nemen de drie onafhankelijke leden een bijzondere positie in. De governance van de Betaalvereniging is gericht op open, objectieve en duidelijke regels die niet zwaarder zijn dan noodzakelijk. Deze governance garandeert een vrije markttoegang en biedt de mogelijkheid van een onafhankelijk beroep.

Dit betekent onder meer dat de onafhankelijke bestuursleden gezamenlijk een veto hebben bij het vaststellen en wijzigen van regels ten aanzien van standaarden en van het beleid en procedures inzake certificering en toezicht. Daarnaast hebben de onafhankelijke bestuursleden een meerderheid in een beroepscommissie die belast is met arbitrage bij geschillen met de Betaalvereniging.

Reglement

 

De wet en de statuten van de Betaalvereniging bevatten een aantal bepalingen inzake de samenstelling en werkwijze van het bestuur. In aanvulling hierop is het reglement van het bestuur opgesteld. Daarin zijn onder andere regels opgenomen over de taken en bevoegdheden van het bestuur en over de taakverdeling binnen het bestuur.

Sluiten
Woordenlijst bekijken