Om de besluitvorming van het bestuur te vereenvoudigen is er een aantal bestuurscommissies dat de besluiten voorbereidt.

Auditcommissie

De auditcommissie is onder andere belast met het toezicht op de directie ten aanzien van:

 • De werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • De rol en het functioneren van de financiële afdeling;
 • De financiële informatieverschaffing door de uitvoeringsorganisatie;
 • De financiering van de Betaalvereniging;
 • De toepassing van de informatie- en communicatietechnologie.

De leden van de auditcommissie zijn:

 • Alexander Baas
  Voorzitter
 • Anne Marie Magis
 • Vacature

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft onder andere tot taak:

 • Het doen van voorstellen aan het bestuur inzake de bezoldiging van de onafhankelijke bestuurders. De besluitvorming over de bezoldiging vindt plaats in de ALV;
 • Het doen van voorstellen aan het bestuur over de bezoldiging van de directie;
 • Het jaarlijks rapporteren aan het bestuur over de remuneratie.

De leden van de remuneratiecommissie zijn:

 • Vincent van den Boogert
 • Anne Marie Magis
 • Vacature

Selectie- en benoemingscommissie

De selectie- en benoemingscommissie heeft tot taak:

 • Het opstellen van de selectiecriteria en benoemingsprocedures van de directie en bestuurders;
 • Het doen van voorstellen aan het bestuur en vervolgens aan de ALV over benoeming en ontslag van de (onafhankelijke) bestuurders;
 • De periodieke beoordeling van het functioneren van bestuurders en de rapportage hierover aan het bestuur en vervolgens aan de beoordelingscommissie van de ALV. Hierna kan de ALV decharge verlenen aan het bestuur;
 • Het periodiek beoordelen van de omvang en samenstelling van het bestuur en doen van een voorstel voor de aanpassing van het profielschets van het bestuur;
 • Het doen van voorstellen aan het bestuur over benoeming en ontslag van de directie;
 • Het periodiek beoordelen van het functioneren van de directie en een voorstel hierover aan het bestuur doen.

De leden van de selectie- en benoemingscommissie zijn:

 • Lex Hoogduin
  Voorzitter
 • Edwin Hartog
 • Vacature

Beroepscommissie

De beroepscommissie is onder andere belast met arbitrage in geval van meningsverschillen omtrent de uitkomsten of de wijze van uitvoering van de certificering, indien betrokken partijen en directie daarover geen overstemming kunnen bereiken.

De leden van de beroepscommissie zijn:

 • Lex Hoogduin
  Voorzitter
 • Henk van den Broek
 • Vacature
Sluiten
Woordenlijst bekijken