Betaalvereniging Nederland wordt gevormd door leden. Dit zijn betaaldienstverleners.

Werkzaamheden worden met of voor de leden uitgevoerd door de uitvoeringsorganisatie. De kosten hiervan worden gedragen door de leden. Maatschappelijke relevantie wordt gewaarborgd door het bestuur dat bestaat uit leden en onafhankelijke bestuurders. De voorzitter van het bestuur opereert onafhankelijk van de leden.

Governance en organisatie

Stakeholdermanagement

Dit is het organogram van De Betaalvereniging:

Sluiten
Woordenlijst bekijken