Nieuwe technologieën, waaronder biometrie, blockchain en Instant Payments, kunnen tot nieuwe toepassingen leiden in het betalingsverkeer

Veel partijen onderzoeken nieuwe mogelijkheden. Innovatie leidt vaak eerst tot marktfragmentatie in de Europese betaalmarkt. Het gebruik van open standaarden is een randvoorwaarde om daarna te komen tot interoperabiliteit met andere oplossingen en daarmee een pan-Europees gebruik te realiseren.

Een van de internationale technologische ontwikkelingen zijn API’s , waarmee data (gemakkelijker) wordt ontsloten aan derden. Een voorbeeld is het gebruik van standaard API’s in het kader van PSD2, wat inherent het ontsluiten van data is aan andere partijen. Diverse partijen in Europees verband werken hieraan.

Big data-analyses

Met de komst van nieuwe technologieën nemen de mogelijkheden voor Big data-analyses toe. Nederlanders accepteren het gebruik van betaalgegevens door betaaldienstverleners voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, ter bevordering van de veiligheid, voor servicedoeleinden en voor het ontdekken van trends.

Commercieel gebruik van betaalgegevens wordt door het publiek met grote reserve bekeken. De acceptatie van het gebruik van betaalgegevens ligt hoger wanneer de regie over dit gebruik bij de klant ligt, zo blijkt uit onderzoek.

Sluiten
Woordenlijst bekijken