De Betaalvereniging regisseert het verder ontwikkelen van de gezamenlijke betaalinfrastructuur

Behoeften van betaaldienstgebruikers zijn aan verandering onderhevig. Bovendien leiden nieuwe betaaldiensten, andere businessmodellen en nieuwe spelers die zich een plek trachten te verwerven op de betaalmarkt, tot een veranderend betaallandschap. In veel gevallen is de onderliggende technische betaalinfrastructuur randvoorwaardelijk voor de betaaldiensten en -proposities die partijen op de markt kunnen brengen.

Coördinatie en facilitatie

De Betaalvereniging regisseert het verder ontwikkelen van de gezamenlijke betaalinfrastructuur, zodat marktpartijen in staat zijn om nieuwe diensten aan te bieden.  In dat kader coördineert en faciliteert de Betaalvereniging de realisatie van een infrastructuur voor Instant Payments. Bij technische ontwikkelingen die nog pril zijn, zoals bij blockchain-technologie, faciliteert de Betaalvereniging informatie-uitwisseling en gezamenlijke opbouw van kennis en ervaring. Dit om bij te dragen aan het innovatief vermogen van de sector.

Maatschappelijk betrokken

De sector brengt betaaldiensten voort die voor iedereen relevant zijn. Het betalingsverkeer en zijn aanbieders worden intensief gereguleerd en zijn regelmatig onderwerp van maatschappelijke en politieke verantwoording. Dat maakt een goed doordacht stakeholdermanagement steeds belangrijker.

De Betaalvereniging zorgt ervoor dat de sector als collectief zichtbaar is bij – en aanspreekbaar door – relevante stakeholders. Daarnaast fungeert de Betaalvereniging als informatieverstrekker over de sector en het betalingsverkeer in algemene zin, en brengen wij het maatschappelijk belang van de sector voor het voetlicht.

Informatie over maatschappelijke vraagstukken

Wet- en regelgeving

De Betaalvereniging vervult een actieve rol in wet- en regelgevingstrajecten. Wij vertegenwoordigen de sector in verschillende nationale en Europese gremia en ondernemen, namens en met onze leden, actie naar aanleiding van actuele maatschappelijke en politieke betalingsverkeer-gerelateerde issues. Denk aan CJIB-inning en nummerportabiliteit.

Ontwikkelingen in het betalingsverkeer bespreken wij met onze stakeholders in diverse Betaalvereniging-fora, waaronder het Forum Kaartbetalingen en Giraal Stakeholder Forum. Tenslotte verzorgen wij de persopvang en woordvoering namens de sector voor zover het onderwerpen zijn die betrekking hebben op de sector als geheel.

Wet- en regelgeving

Sluiten
Woordenlijst bekijken