De specificaties van het Nederlandse betalingskenmerk

Het NL-betalingskenmerk bestaat uit minimaal 7 en maximaal 16 cijfers.

 • Bij een lengte van 7 cijfers, bevat het NL-betalingskenmerk geen controlecijfer of andere controle-informatie.
 • Bij een lengte van 16 cijfers bevat het NL-betalingskenmerk alleen een controlecijfer.
 • Bij een lengte tussen 9 en 14 cijfers bevat het NL-betalingskenmerk naast een controlecijfer ook een lengtecode.

Daarom is het advies om een NL-betalingskenmerk van minimaal 9 cijfers te gebruiken (genoemde lengte is inclusief controlecijfer en lengtecode).

 • Het controlecijfer (C) staat op de eerste positie van links en wordt bepaald volgens de gewogen modulus 11-methode.
 • De lengtecode (L) staat op de tweede positief van links en geeft aan hoeveel cijfers (N) er volgen ná de lengtecode. Deze lengtecode wordt meegenomen in de berekening van het controlecijfer.
 • De opbouw van de toegestane lengtes is:

7 cijfers = 7N
9 cijfers = C+L+7N waarbij L=7
10 cijfers = C+L+8N waarbij L=8
11 cijfers = C+L+9N waarbij L=9
12 cijfers = C+L+10N waarbij L=0
13 cijfers = C+L+11N waarbij L=1
14 cijfers = C+L+12N waarbij L=2
16 cijfers = C+15N

Bijvoorbeeld: 12 2345 3462 2567. Hier is het controlecijfer 1 en de lengte code 2, aangevend dat er twaalf cijfers volgen.

De berekening van het controlecijfer geschiedt volgens gewogen modulus 11-methode. Deze werkt als volgt:

 • Aan elk cijfer van het getal wordt een gewicht toegekend.
 • Deze gewichten zijn (gerekend vanaf het meest rechtse cijfer naar links)
  2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3, 6, 1. Voor getallen groter dan 10 cijfers herhalen deze gewichten zich.

De berekening is:

 •  A = som van alle producten (cijfer x gewicht)
 • (modulus 11) A = de rest bij deling van A door 11
 • C = [11 - (modulus 11) A] = controlecijfer
 • Indien C = 10 wordt 1 aangenomen
 • Indien C = 11 wordt 0 aangenomen
 • Voorbeeld voor het betalingskenmerk: (5)000 0567 8901 2345Betalingskenmerk 0 0 0 0 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
  Gewichten 10 5 8 4 2 1 6 3 7 9 10 5 8 4 2
  Producten 0 0 0 0 10 6 42 24 63 0 10 10 24 16 10

A (som van alle producten) = 215
A (modulus 11) = 215 : 11 = 19 met een restwaarde van 6
C = 11 - 6 (restwaarde) = 5