De realisatie van één uniforme Europese betaalmarkt, de Single Euro Payments Area (SEPA), heeft ertoe geleid dat alle eurobetalingen in Europa zijn gestandaardiseerd

Het girale betalingsverkeer, zowel voor overschrijvingen als incasso’s in euro’s, is hierdoor meer uniform en transparant geworden. Bovendien is het onderscheid tussen binnenlands en grensoverschrijdend betalingsverkeer in euro’s komen te vervallen. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle nationale betaalsystemen en -infrastructuren aan dezelfde Europese standaarden voldoen.

Daarnaast zijn de rechten en plichten voor aanbieders en gebruikers van het girale betalingsverkeer vastgelegd in een Europese Verordening voor SEPA.

SEPA onderwerpen

Sluiten
Woordenlijst bekijken