Giraal betalen gaat over betalingsopdrachten die op afstand gegeven en gerealiseerd worden

Geld wordt dan door een rekeninghouder van de ene naar een andere bankrekening (IBAN) overgeschreven. Deze wijze van betalen kan via verschillende betaalproducten plaatsvinden, zoals:

Deze producten kenmerken zich met name door verschillen in wie het initiatief tot de betaling neemt (de ontvanger of de betaler), de snelheid waarmee de betaling wordt uitgevoerd en/of er een directe bevestiging van de ontvangst van het geld aan de begunstigde kan plaatsvinden.

Per dag worden ruim 9 miljoen transacties overgeschreven. In 2017 zijn 3.388 miljoen girale betalingen verwerkt. 41% liep via 1.395 miljoen incasso's, 59% via 1.993 miljoen overige girale transacties (met name overschrijvingen).

Betaaldienstaanbieders informeren u graag over de details van de specifieke mogelijkheden die zij kunnen aanbieden.

Bekijk ook onze factsheet over giraal betalen:

Interactieve factsheet

BVNL-FOTO-WEBSITE-10
Sluiten
Woordenlijst bekijken