Indien per vergissing geld wordt overgeboekt naar een niet-beoogde IBAN, is er sprake van een 'onverschuldigde betaling'

Een reeds uitgevoerde betaling is onherroepelijk en de banken van de opdrachtgever en de begunstigde kunnen het geld niet terugboeken. Het is aan de begunstigde zelf om het geld terug te boeken naar de betaler.
Als de niet-beoogde begunstigde het geld niet terugboekt en de betaler niet zelf in contact kan komen met de begunstigde, dan kan de bank van de betaler aan de begunstigde vragen het geld terug te boeken.

In de procedure Onverschuldigde Betalingen staat de uniforme werkwijze beschreven die de bank van de betaler hanteert bij het terugbetalingsverzoek.

SCT Recall

Naast de procedure Onverschuldigde Betaling is er de mogelijkheid om met een SCT Recall een overboeking te herroepen. Deze mogelijkheid wordt in Nederland alleen bij hoge uitzondering toegepast en uitsluitend wanneer er sprake is van:

  • een dubbele overboeking
  • een frauduleuze overboeking
  • een technische fout

De uitvoeringsregels voor een SCT Recall staan beschreven in het SCT Rulebook.

Bij batches van meerdere overboekingen die dubbel zijn uitgevoerd, als gevolg van een fout bij de opdrachtgevende betaaldienstverlener, is de procedure SCT Recall Batch van toepassing.

Leden van de Betaalvereniging kunnen de procedure Onverschuldigde Betalingen opvragen via info@betaalvereniging.nl.