De zakelijke Europese incasso is een betaalwijze waarmee de incassant de mogelijkheid krijgt om automatisch bedragen af te laten schrijven van een zakelijke rekening van zijn klant

Voorwaarde hierbij is dat zowel de bank van de ontvanger als de bank van de betaler deze betaalwijze aanbiedt en dat de betaler bepaalde gegevens van de machtiging bij zijn eigen bank registreert. De betaler heeft bij zakelijke Europese incassotransacties geen terugboekrecht. Tot en met de dag van uitvoering kan de betaler wel aan zijn bank vragen om de transactie niet uit te voeren. De bank heeft het recht om het bedrag daarna binnen twee (met ingang van november 2017 drie) werkdagen terug te boeken.

Generieke registratieformulier

Nadat de incassant een zakelijk Europees incassocontract heeft afgesloten met zijn eigen bank, kan die incassant eenmalige of doorlopende machtigingen van zijn zakelijke klanten verkrijgen. Als een klant een dergelijke machtiging aan die incassant verstrekt, dan moet de betaler bepaalde gegevens daarvan ook bij de eigen bank laten registeren. Dit kan via het generieke registratieformulier(uitleg)of bij een aantal banken in Nederland ook via internetbankieren.

Bij de verwerking van zakelijke Europese incassotransacties controleert de bank van de betaler voorafgaand aan de afschrijving of de juiste gegevens van de machtiging bij haar geregistreerd zijn. Is dat niet het geval dan vindt er ook geen afschrijving/betaling plaats. 

Machtigingsformulieren

Incassanten kunnen nieuwe zakelijke machtigingen zelf ontwerpen, bijvoorbeeld in de eigen huisstijl. Wel gelden er uniforme regels waaraan de eenmalige of doorlopende machtiging moeten voldoen. Deze staan in een stappenplan. Wij adviseren incassanten om, voorafgaand aan de verspreiding van een (of meerdere) van deze machtigingsformulieren, bij de eigen bank na te gaan of dit binnen de voorwaarden van het geldende zakelijke Europese incassocontract past.

Incassanten kunnen desgewenst via hun bank een drukbestand aanvragen. Daarmee kunnen klantgegevens uit de eigen administratie worden samengevoegd. Ook is er een interactief formulier beschikbaar. Hiermee kunnen individuele machtigingen elektronisch ingevuld worden. Daarnaast zijn er voorbeelden en fysieke blanco versies beschikbaar. Alle versies zijn te downloaden via uniforme SEPA-incassomachtigingsformulieren.

Stappenplan

Een stappenplan beschrijft welke stappen een incassant moet nemen om te starten met zakelijke Europese incasso en geeft aanvullende informatie over het insturen van incassobatches.

Reasoncodes

Incassanten vragen regelmatig hoe zij moeten handelen als zij reasoncodes bij een uitgevallen/niet-verwerkte transactie (de zogenoemde R-transacties) van hun Nederlandse bank ontvangen. Er is informatie over en gebruik van reasoncodes beschikbaar. Voor nadere toelichting en de wijze van rapporteren kan de incassant ook terecht bij zijn eigen bank.

Registratieformulier

registratieform

Zakelijke rekeninghouders die een machtiging afgeven moeten deze zelf registreren bij de eigen bank. Een alternatief is dat de incassant deze registratie coördineert met behulp van het uniforme bankonafhankelijke registratieformulier. Veel Nederlandse banken die de zakelijke Europese incasso aanbieden kunnen dit registratieformulier verwerken. Sommige banken laten de registratie uitsluitend via internetbankieren plaatsvinden. Er zijn meerdere vormen van het formulier beschikbaar zoals een drukbestand ten behoeve van het samenvoegen van  machtigingen met klantgegevens. De incassant kan deze, en andere, bij zijn bank op vragen.

Dringend verzoek

Het registratieformulier is een elektronisch formulier. Graag het formulier eerst invullen op uw computer en pas daarna printen. Het ingevulde formulier is dan goed leesbaar voor incassant, zakelijke klant en de bank. Eventuele fouten of vertragingen in het registratieproces kunnen hiermee worden voorkomen. See here the Registration form in English.

Als een bank deze zakelijke Europese incasso aanbiedt, heeft deze bank meestal ook de standaard Europese incasso in haar betaalassortiment.

Sluiten
Woordenlijst bekijken