In eerste instantie werd de automatische incasso vooral gebruikt voor nota’s van nutsbedrijven, telefonie en uitgevers van (dag)bladen.

De eerst incasso-opdrachten werden uitgevoerd in 1969. In de loop van de tijd zijn aan het betaalproduct incasso vele varianten toegevoegd zoals de eenmalige incasso, incasso voor kansspelen en de zakelijke incasso. Vooral het incasseren bij bedrijven leidde ertoe dat ook grote bedragen (honderdduizenden tot miljoenen guldens/euro’s) via incasso werden afgerekend.

In de jaren tachtig hebben in diverse media veel activiteiten ter promotie van incasso plaatsgevonden. Mensen die per Acceptgiro betaalden werden via een persoonlijke mailing benaderd om over te stappen van Acceptgiro naar incasso. Incasso is qua transactievolume uitgegroeid tot een van de meest succesvolle girale betaalproducten.

In april 1993 is incasso onderdeel gaan uitmaken van het Nationaal Betalingscircuit. Eerder waren er twee circuits, die van de Postbank en van de Bankgirocentrale ten behoeve van de andere banken. Tot de invoering van het Nationaal Betalingscircuit was het niet mogelijk vanuit de Bankgirocentrale te incasseren bij Postbankklanten en omgekeerd.

Om incasso te mogen gebruiken dient een incassant eerst een Incasso-overeenkomst af te sluiten met zijn bank. Waren er in 1980 nog slechts ongeveer 10.000 incasso-overeenkomsten afgesloten, in 2007 waren er maar liefst 120.000 organisaties met een incasso-overeenkomst.

Europese incasso

Als gevolg van de invoering van de Single European Payment Area (SEPA) is het Nederlandse betaalproduct Incasso per 1 augustus 2014 verdwenen. Daarvoor in de plaats is de Europese incasso gekomen.

Machtigen

Wanneer we het hebben over de Nederlandse ‘Incasso’, de Europese incasso, over ‘machtigen’ of over de term ‘Incasso/machtigen’, dan gaat het over hetzelfde betaalmiddel. Het woord incasso heeft een betekenis vanuit de ondernemer gezien. Een organisatie incasseert immers bij haar klant. Voor de consument is het woord incassomachtigen een meer logische term, omdat de consument een organisatie machtigt om geld af te schrijven van zijn rekening. Er mag niet worden geïncasseerd zonder rechtsgeldige machtiging!

Tot 2015 kon de consument alleen een rechtsgeldige machtiging op papier afgeven. Echter vanaf de tweede helft van 2015 komt daar een rechtsgeldige online variant bij: digitaal Incassomachtigen.

(Digitaal) Incassomachtigen

Incassomachtigen is de nieuwe manier om online via uw bank een machtiging af te geven. Een handtekening op papier is daarbij niet meer nodig. Incassomachtigen is bedoeld voor iedereen die online, via desktop, laptop, tablet of mobiel, een product of dienst met een eenmalige of doorlopende incasso wil betalen.

De incasso’s die op basis van Incassomachtigen via uw bank worden gedaan, kunnen net als de papieren machtiging tot 8 weken na betaling worden gestorneerd (teruggeboekt).

Het digitale proces voor het afgeven van een incassomachtiging werkt zo:

  • U bestelt een product of dienst, online
  • U kiest Incassomachtigen als betaalmethode
  • U selecteert uw bank
  • U komt direct in de vertrouwde internetbankieromgeving of de mobielbankieren app van uw bank
  • De relevante gegevens van uw machtiging zijn al ingevuld
  • U keurt de machtiging goed op de voor uw bank gebruikelijke manier
  • Uw bank bevestigt de verwerking van uw machtiging
  • U keert terug naar de website van de leverancier. Klaar!

Met (Digitaal) Incassomachtigen maakt u gebruik van een betrouwbaar bancair product waar geen papier meer bij aan te pas komt. In de online kassa van de incassant herkent u het aan het beeldmerk en de naam ‘Incassomachtigen via uw bank’. Mocht u gebruikmaken van een goedkeuringslijst dan wordt deze lijst automatisch bijgewerkt.

Sluiten
Woordenlijst bekijken