Europese incasso is een populaire betaalwijze voor doorlopende of eenmalige leveringen, diensten en donaties

Bij een Europese incasso geeft een rekeninghouder via een machtiging toestemming aan een begunstigde om doorlopend (of eenmalig) automatisch bedragen van zijn betaalrekening (IBAN) te laten afschrijven. Bijvoorbeeld om maandelijks een factuur te betalen of een donatie te verrichten.

Bedrijven en charitatieve instellingen bieden deze betaalmogelijkheid voor eurobetalingen vaak aan hun klanten aan. Er zijn twee Europese incassovarianten:

Bij beide varianten moet de begunstigde altijd eerst toestemming krijgen om via de bank van de betaler automatisch een bedrag (of bedragen) van een betaalrekening (IBAN) te laten afschrijven. De betaler verstrekt daartoe een schriftelijke of digitale machtiging aan de begunstigde.

In het SEPA-gebied gelden voor eurobetalingen dezelfde verwerkingsregels tussen alle deelnemende banken. Hierbij is het gebruik van IBAN’s en SEPA-bestandsformaten verplicht. Bedragen in euro worden zodoende op een uniforme wijze geïncasseerd.

Veelgestelde vragen

Standaard Europese incasso

Particuliere en zakelijke rekeninghouders kunnen hierbij een doorlopende of eenmalige machtiging aan een incassant verstrekken. De betaler heeft daarna altijd 8 weken terugboekrecht.

Standaard Europese incasso

Zakelijke Europese incasso

Alleen zakelijke rekeninghouders kunnen hierbij een doorlopende of eenmalige machtiging verstrekken. De zakelijke betaler heeft geen terugboekrecht én moet bepaalde gegevens van de machtiging die hij afgeeft, ook bij zijn eigen bank laten registreren.

Zakelijke Europese incasso

Incassomachtigen

Betalers kunnen, naast een schriftelijke machtiging, steeds vaker een rechtsgeldige digitale machtiging aan incassanten verstrekken. Dit is in Nederland alleen mogelijk via (Digitaal) Incassomachtigen.

Naar incassomachtigen.nl

Bekijk ook onze factheet met cijfers over (Digitaal) incassomachtigen

Interactieve factsheet

Sluiten
Woordenlijst bekijken