Iedereen in Nederland heeft recht op een basisbankrekening om deel te kunnen nemen aan het betalingsverkeer

De Betaalvereniging heeft met hulpverleningsinstanties afgesproken dat iedereen boven de 18 jaar met een bekend verblijfadres een bankrekening moet kunnen openen. Met het convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten, het Convenant Basisbankrekening, namen ABN AMRO, Rabobank, ING en de Volksbank (SNS, ASN Bank en RegioBank) en later ook Triodos, eind 2001 hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door de toegang tot het betalingsverkeer voor iedereen te waarborgen.

Daarnaast heeft de Europese richtlijn betaalrekeningen (Richtlijn 2014/92/EU) ervoor gezorgd dat alle consumenten in de Europese Unie (EU) sinds september 2016 het recht hebben om een ‘elementaire’ (lees: basis-) betaalrekening te kunnen openen.

Zo heeft iedere volwassene in Nederland, maar ook in de rest van de EU, recht op een eigen bankrekening en pinpas om mee te kunnen doen in de samenleving. 

Een bankrekening
voor iedereen.

Meer informatie

Meer informatie over hoe een basisbankrekening kan worden aangevraagd, welke hulpverleningsinstanties zijn aangesloten, wat de voorwaarden zijn en hoe een hulpverleningsinstantie door de Betaalvereniging kan worden erkend, is terug te vinden op de website. Ook staat daar een lijst met veelgestelde vragen, voor zowel consumenten als voor hulpverleningsinstanties.

Naar basisbankrekening.nl

Sluiten
Woordenlijst bekijken