Alle volwassenen in Nederland hebben recht op een basisbankrekening om deel te kunnen nemen aan het betalingsverkeer

De Betaalvereniging heeft met hulpverleningsinstanties afgesproken dat iedereen boven de 18 jaar met een verblijfadres in Nederland een betaalrekening moet kunnen openen. Met het Convenant inzake een pakket primaire betaaldiensten, het Convenant Basisbankrekening, namen ABN AMRO, Rabobank, ING en de Volksbank (SNS, ASN Bank en RegioBank) en later ook Triodos, eind 2001 hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door de toegang tot het betalingsverkeer voor iedereen te waarborgen.

De Europese richtlijn betaalrekeningen (Richtlijn 2014/92/EU) heeft ervoor gezorgd dat consumenten in de Europese Unie (EU) het recht hebben om een ‘elementaire’ (lees: basis-) betaalrekening te kunnen openen en te gebruiken. In Nederland is dat recht in 2016 in de Wet op het financieel toezicht (Wft) vastgelegd. Het Convenant Basisbankrekening behoudt echter een belangrijke maatschappelijke meerwaarde voor met name de volgende groepen consumenten:

  • consumenten die baat hebben bij een onder het Convenant erkende hulpverleningsinstantie die hen bijstaat in de aanvraag en het gebruik van een (basis)betaalrekening. Hierbij valt te denken aan dak- en thuislozen, mensen die te kampen hebben met ernstige verslavings-, psychiatrische -, en/of schuldenproblematiek, maar bijvoorbeeld ook aan personen die in Nederland asiel hebben aangevraagd, en/of;
  • consumenten op wie één of meer wettelijke weigerings- of opzeggingsgronden voor een (basis)betaalrekening van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan consumenten die zijn veroordeeld voor – of worden verdacht van – een financieel delict. Als zo’n weigerings- of opzeggingsgrond op de consument van toepassing is, dan heeft hij of zij geen wettelijk recht op een (basis)betaalrekening. Het Convenant biedt voor hem of haar echter alsnog een mogelijkheid om, onder voorwaarden, een betaalrekening te openen en te gebruiken.

Zo heeft iedere volwassene in Nederland, maar ook in de rest van de EU, recht op een eigen betaalrekening en pinpas om mee te kunnen doen in de samenleving.

Een betaalrekening voor iedereen.

Meer informatie

Meer informatie over hoe een basisbankrekening kan worden aangevraagd, welke hulpverleningsinstanties zijn aangesloten, wat de voorwaarden zijn en hoe een hulpverleningsinstantie door de Betaalvereniging kan worden erkend en hoe het Convenant Basisbankrekening zich tot het wettelijk recht op een basisbetaalrekening verhoudt, is terug te vinden op de website. Ook staat daar een lijst met veelgestelde vragen, voor zowel consumenten als voor hulpverleningsinstanties.

Naar basisbankrekening.nl

Sluiten
Woordenlijst bekijken