De Betaalvereniging zet zich in voor gemakkelijk, stabiel en veilig toonbankbetalings-verkeer in Nederland 

Betaalproducten

Bij toonbankinstellingen kunt u met verschillende betaalproducten afrekenen:

De Betaalvereniging volgt innovaties die zich in het betalingsverkeer voordoen op de voet. Bij veranderingen in de betaalketen die verder gaan dan één betaalmerk, treedt de Betaalvereniging op als centraal coördinatiepunt voor de planning en implementatie. Daarbij worden de wensen van alle belanghebbenden meegewogen. De Betaalvereniging helpt de leden bij het implementeren van nieuwe toepassingen, onder andere door collectieve afspraken te formuleren en beheren.

SEPA

Een belangrijke pijler van (kaart)betalingen in SEPA (Single Euro Payments Area) zijn standaarden en die worden steeds meer internationaal bepaald. Daarom is de Betaalvereniging betrokken bij het internationaal overleg over standaarden. Deze standaarden nemen technologische drempels weg en zorgen ervoor dat een betaalproduct in de gehele betaalketen efficiënt en veilig werkt. Als alle aanbieders in de betaalketen dezelfde standaarden gebruiken, ontstaan er meer keuzemogelijkheden voor gebruikers van hun diensten. Dat bevordert concurrentie en leidt veelal tot lagere kosten.

Bekijk ook de factsheet over Betalen aan de toonbank:

Factsheet toonbankbetalingsverkeer

Sluiten
Woordenlijst bekijken