Onder PSD2 zijn banken verplicht om een ‘digitale toegangspoort’ beschikbaar te stellen voor onder toezicht staande derde partijen die betaalinitiatie- en/of rekeninginformatiediensten aanbieden

Deze toegang is mogelijk via de consumenteninterface of een speciale interface (‘dedicated interface’ of API). De Betaalvereniging ondersteunt de visie dat open, speciaal voor dat doel ontwikkelde (‘dedicated’) interfaces (API’s) de beste garantie zijn voor een veilige en betrouwbare communicatie via de bancaire infrastructuur tussen derde partijen en betaalrekeninghouders. Individuele betaaldienstverleners en Europese marktstandaardisatie-initiatieven werken hier hard aan. De
Betaalvereniging is hier nauw bij betrokken.

Nationaal Implementation Support Platform

Onder het label 'Nationaal Implementatie Support Platform NL' of NISP-NL voert de Betaalvereniging coördinerende en ondersteunende activiteiten uit met als doel:

  • een vlotte implementatie van speciale interfaces voor zowel ASPSP's als TPP's
  • vergemakkelijking van het verlenen van vrijstellingen van de fall-back interface-verplichting door DNB.

Via NISP-NL is een goede dialoog mogelijk tussen APSP's, TPP's en overige belanghebbenden en DNB als waarnemer. Op 14 september 2019 moeten de speciale interfaces operationeel zijn en 'breed gebruik' aangetoond zijn.

Achtergrondinformatie over NISP-NL is te vinden in de uitnodiging voor de startbijeenkomst. Neem gerust contact met ons op door een bericht te sturen naar nisp-nl@betaalvereniging.nl.

Relevante documenten

Alle documenten en andere relevante resultaten van NISP-NL worden op deze speciale webpagina gepubliceerd zodra deze beschikbaar zijn. Alle documenten worden in het Engels gepubliceerd.

Aankondiging van NISP-NL - 5 december 2018

Startvergadering - 14 december 2018

Presentatiedia's die in de vergadering zijn gebruikt:

Resultaten van de vergadering:

Bijeenkomst om de voorgestelde werkstroombenadering nader in te vullen - 15 januari 2019

Presentatiedia's die in de vergadering zijn gebruikt:

Resultaten van de vergadering:

Deliverable Workstream 1a “Testing - TPP Integration Testing” – 28 januari 2019

Document:

Bijeenkomst over het testen van conformiteit en rapporteren – 6 februari 2019

Presentatiedia's die in de vergadering zijn gebruikt:

Resultaten van de vergadering:

Bijeenkomst over de coördinatie van de implementatie - 12 februari 2019

Presentatiedia's die in de vergadering zijn gebruikt:

Resultaten van de vergadering:

Additionele documenten

Hier vindt u aanvullende achtergrondinformatie die van belang kan zijn.

Open Banking UK Richtlijnen voor gebruikerservaringen

Deze richtlijnen voor klantervaringen bieden reizen voor externe providers en accountproviders.

ENISA-onderzoek "Goede werkwijzen voor de toepassing van technische reguleringsnormen"

Deze studie zal belanghebbenden zoals betalingsdienstaanbieders, bevoegde autoriteiten en EU-lidstaten voorzien van een overzicht van de implementatie van de PSD2 in verschillende nationale wetgevingen, met de nadruk op risicobeheer en incidentrapportage.

 

Sluiten
Woordenlijst bekijken