Onder PSD2 zijn banken verplicht om een ‘digitale toegangspoort’ beschikbaar te stellen voor onder toezicht staande derde partijen die betaalinitiatie- en/of rekeninginformatiediensten aanbieden

Deze toegang is mogelijk via de consumenteninterface of een speciale interface (‘dedicated interface’ of API). De Betaalvereniging ondersteunt de visie dat open, speciaal voor dat doel ontwikkelde (‘dedicated’) interfaces (API’s) de beste garantie zijn voor een veilige en betrouwbare communicatie via de bancaire infrastructuur tussen derde partijen en betaalrekeninghouders. Individuele betaaldienstverleners en Europese marktstandaardisatie-initiatieven werken hier hard aan. De
Betaalvereniging is hier nauw bij betrokken.

Nationaal Implementation Support Platform

Onder het label 'Nationaal Implementatie Support Platform NL' of NISP-NL voert de Betaalvereniging coördinerende en ondersteunende activiteiten uit met als doel:

  • een vlotte implementatie van speciale interfaces voor zowel ASPSP's als TPP's
  • vergemakkelijking van het verlenen van vrijstellingen van de fall-back interface-verplichting door DNB.

Via NISP-NL is een goede dialoog mogelijk tussen APSP's, TPP's en overige belanghebbenden en DNB als waarnemer. Op 14 september 2019 moeten de speciale interfaces operationeel zijn en 'breed gebruik' aangetoond zijn.

De startbijeenkomst van NISP-NL werd gehouden in december 2018. Achtergrondinformatie over NISP-NL is te vinden in de uitnodiging voor de startbijeenkomst. Neem gerust contact met ons op door een bericht te sturen naar nisp-nl@betaalvereniging.nl.

Deliverables

In de periode tot februari 2019 hebben de bovengenoemde NISP-NL deelnemers bijgedragen aan onderstaande deliverables onder punt 01-05. Sommige van deze deliverables worden later indien van toepassing bijgewerkt. Tijdens de test- en implementatiefase tot september 2019 zullen reguliere vergaderingen met marktdeelnemers worden gehouden om gemeenschappelijke problemen te bespreken, die onder punt 06 zullen worden gerapporteerd.

Document Status Date
01 Mapping EBA Guidelines / NISP-NL deliverables
Overview of NISP-NL deliverables in relation to the specific EBA Exemption Guidelines
Final 01-Mar-2019
02 Reporting template EBA GL 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 6.6, 7.1.a
Reporting templates for ASPSPs related to the EBA Exemption Guidelines 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 6.6 and 7.1.a
Final 01-Mar-2019
03 Conformance Testing Reporting Template
Reporting template aimed at uniformity in conformance testing (EBA GL 6.3.b)
Final (Rev.1) 16-May-2019
04 TPP Integration Testing checklist
Overview of integration testing aspects aimed at a consistent testing experience for TPPs
Final 28-Jan-2019
05 Dedicated interface repository
Simple 'dedicated interface' repository with relevant reference information regarding ’dedicated interfaces’ of ASPSPs participating in NISP-NL, aimed at efficient planning for TPPs
Regular updates 27-June-2019
06 NISP-NL Common Issues Tracking
Tracking of common issues related to TPP-ASPSP testing, relevant for ASPSPs and TPPs in general. This document is regularly updated with common issues addressed in the regular ‘common issues’ conference call with NISP-NL participants
Next update 22-Aug-2019 18-July-2019

Relevante documenten

Alle andere relevante resultaten van NISP-NL worden hier gepubliceerd zodra deze beschikbaar zijn. Alle documenten worden in het Engels gepubliceerd.

Aankondiging van NISP-NL - 5 december 2018

Startvergadering - 14 december 2018

Presentatiedia's die in de vergadering zijn gebruikt:

Resultaten van de vergadering:

Bijeenkomst om de voorgestelde werkstroombenadering nader in te vullen - 15 januari 2019

Presentatiedia's die in de vergadering zijn gebruikt:

Resultaten van de vergadering:

Bijeenkomst over het testen van conformiteit en rapporteren – 6 februari 2019

Presentatiedia's die in de vergadering zijn gebruikt:

Resultaten van de vergadering:

Bijeenkomst over de coördinatie van de implementatie - 12 februari 2019

Presentatiedia's die in de vergadering zijn gebruikt:

Resultaten van de vergadering:

Bijeenkomst over het testen van conformiteit en rapporteren - 19 februari 2019

Presentatiedia's die in de vergadering zijn gebruikt:

Resultaten van de vergadering:

Bijeenkomst over de coördinatie van de implementatie – 26 februari 2019

Presentatiedia's die in de vergadering zijn gebruikt:

Resultaten van de vergadering:

Additionele documenten

Hier vindt u aanvullende achtergrondinformatie die van belang kan zijn.

PSD2 eIDAS certificaten – 19 maart 2019

Deze presentatie van een Qualified Trust Service Provider (QTSP) geeft achtergrond informatie over PSD2 eIDAS certificaten.

Open Banking UK Richtlijnen voor gebruikerservaringen

Deze richtlijnen voor klantervaringen bieden reizen voor externe providers en accountproviders.

ENISA-onderzoek "Goede werkwijzen voor de toepassing van technische reguleringsnormen"

Deze studie zal belanghebbenden zoals betalingsdienstaanbieders, bevoegde autoriteiten en EU-lidstaten voorzien van een overzicht van de implementatie van de PSD2 in verschillende nationale wetgevingen, met de nadruk op risicobeheer en incidentrapportage.

 

Sluiten
Woordenlijst bekijken