PSD2 is de nieuwe Europese richtlijn voor digitale toegang tot betaalrekeningen door derden

In 2018 wordt het voor rekeninghouders in de Europese Unie mogelijk om andere dienstverleners dan hun eigen bank toegang te geven tot hun betaalrekening. Alle banken in de EU moeten dat ondersteunen op grond van nieuwe Europese regelgeving, de zogeheten Revised Payment Services Directive of PSD2 (herziene richtlijn voor betaaldiensten).

Geen toegang zonder vergunning of registratie

Een dienstverlener die financiële gegevens van bankklanten wil opvragen, moet zich daartoe laten registreren bij een relevante toezichthouder binnen de Europese Unie.

Wie vanaf de betaalrekeningen van bankklanten betalingen wil opstarten, moet daartoe een vergunning bij zo'n toezichthouder aanvragen.

In Nederland is de betrokken toezichthouder De Nederlandsche Bank.

Alleen toegang na toestemming van de rekeninghouder

Een dienstverlener krijgt geen toegang tot de betaalrekening van een klant bij zijn bank als die klant daar niet eerst uitdrukkelijk toestemming voor geeft. De klant kan die toestemming op ieder moment weer intrekken.

Een dienstverlener die rekeninggegevens van een klant bij zijn bank wil ophalen, moet de klant vooraf vertellen waar hij die gegevens voor wil gebruiken. De dienstverlener mag de gegevens daarna alleen voor die vooraf genoemde doeleinden gebruiken.

Lees ook de folder over PSD2

Geen vergoeding voor banken

Een bank mag voor het verlenen aan een andere dienstverlener van digitale toegang tot de betaalrekening van een klant, geen kosten bij die andere dienstverlener in rekening brengen.

Meer concurrentie en innovatie

Het doel van de nieuwe Europese regelgeving is om meer concurrentie op de betaalmarkt mogelijk te maken en om innovatie en de beveiliging van betaaldiensten te bevorderen.

Reacties op publieke (wetgevings)consultaties

PSD2 Bankieren

Meer informatie over bankieren met PSD2 wilt lezen, kunt u vinden op de speciaal hiervoor ingerichte website van De Nederlandsche Bank.

Sluiten
Woordenlijst bekijken