De Betaalvereniging geeft input aan betrokken partijen bij vorming en invoering van EU- en nationale wet- en regelgeving

De Betaalvereniging verschaft vanuit expertise namens haar leden tijdens Europese en nationale wetgevingstrajecten input aan verschillende bij het wetgevingsproces betrokken partijen over collectieve, niet-competitieve zaken. Daarnaast interpreteert de Betaalvereniging samen met en voor haar leden wetsvoorstellen, zoals de Payment Accounts Directive, Interchange Fee Verordening en PSD2 en overlegt namens de leden met de wetgevende instellingen. Het uitgangspunt hierbij is steeds dat regelgeving de veiligheid, betrouwbaarheid, efficiency en innovatiekracht van het Nederlandse betalingsverkeer moet behouden dan wel bevorderen.

Focus

De focus ligt met name op het implementeren van PSD2 in de nationale wetgeving (Wft en BW) en de door EBA op te leveren Regulatory Technical Standards (RTS) on secure communication and strong customer authentication. Eind 2015 publiceerde de Europese Commissie een Groenboek over financiële retaildiensten - Betere producten, meer keuze en meer mogelijkheden voor consumenten en bedrijven. Dit zal, net zoals het geval was bij eerdere groenboeken, voor de Commissie een aanzet zijn tot nieuwe wetsvoorstellen.

Een greep uit onze reacties op openbare Europese en Nederlandse wetgevings- en andere relevante consultaties.

Sluiten
Woordenlijst bekijken