De Europese Commissie is als uitvoerend orgaan van de Europese Unie de aanjager van SEPA

De Europese politiek heeft de ambitie om van de EU een van de meest concurrerende economieën ter wereld te maken. Dat kan niet zonder een interne Europese betaalmarkt. Een efficiëntere inrichting van het betalingsverkeer in Europa is dan ook een van de doelstellingen van de Europese Commissie. Onder die politieke druk hebben de Europese banken besloten tot het ontwikkelen van Europese productstandaarden en verwerkingsafspraken om die ene eurobetaalmarkt, SEPA, mogelijk te maken.

European Payments Council

Om SEPA mogelijk te maken werkt de Europese banksector op technisch niveau samen in de European Payments Council (EPC). Dit is de besluitvormende en coördinerende instelling van de Europese banken in het Europese betalingsverkeer.

Implementatierichtlijnen EPC

De EPC heeft specifieke regelgeving, verwerkingsafspraken en standaarden vastgelegd in zogeheten SEPA Rulebooks en Implementation Guidelines. De Implementatierichtlijnen EPC maken gebruik van de ISO 20022 XML standaard. Partijen in het betalingsverkeer kunnen met behulp daarvan de girale Europese betaalmiddelen implementeren. Er zijn richtlijnen uitgewerkt voor de Europese overboeking en de verschillende Europese incassovarianten, de standaard Europese incasso en de zakelijke Europese incasso.

SEPA Rulebooks

Dit is een overzicht van de meest recente versies van de SEPA Rulebooks, de Implementation Guidelines en aanvullende documentatie, specifiek toegespitst op de betreffende schemes.

Maandelijks publiceert EPC, per scheme, een overzicht van alle deelnemers: het ‘Registers of participants’. De EPC kent een tweejaarlijkse herzieningscyclus. De Implementatierichtlijnen voor Nederland zijn gebaseerd op bovenstaande EPC Implementatierichtlijnen.

Sluiten
Woordenlijst bekijken