De Betaalvereniging coördineert en faciliteert ontwikkelingen op het gebied van giraal betalingsverkeer

In overleg met haar leden en stakeholders en overziet daarbij de consequenties van (de implementatie van) nieuwe regels voor de Nederlandse markt. Voorbeelden van activiteiten in dit kader zijn:

 • Beheren van specifieke Nederlandse collectieve diensten en de daarbij behorende afspraken, zoals de procedures voor Onverschuldigde Betalingen en SCT Recall Batch, “Hashing” en ook de Overstapservice.
 • Beheren van girale productstandaarden en implementatierichtlijnen voor onder meer Europese overschrijvingen en (zakelijke) incasso’s, Acceptgiro’s en clearing en settlement.
 • Fungeren als aanspreekpunt voor de afspraken met de overheid over de uitvoering van wetten en regels op het gebied van betalingsverkeer, zoals:
 • Bijhouden van ontwikkelingen op juridisch, maatschappelijk en technologisch vlak die van invloed (kunnen) zijn op girale betaalproducten en -diensten.
 • Onderzoek uitvoeren, het houden van consultaties, deze evalueren en vervolgens hierover adviseren, waarbij rekening wordt gehouden met de mening en belangen van stakeholders.
 • Bijdrage leveren aan productinnovaties en de groei van het elektronische betalingsverkeer en de verbetering ervan.
 • Bijdrage leveren aan Europese projecten, die tot doel hebben betalingen binnen en tussen eurolanden verder te standaardiseren.
 • Coördineren van (eventuele) aanpassingen van nieuwe en bestaande producten aan Europese regels.
 • Uitgeven van rekeningnummers.
 • In overleg met diverse stakeholders ontwikkelen van handzame informatie voor de betrokken (markt)partijen. Enkele voorbeelden zijn:
  • aanvullende) XML-implementatierichtlijnen voor Nederland
  • Reasoncodes bij Europese incasso: informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan.
Sluiten
Woordenlijst bekijken