Een Acceptant Payment Service Provider wikkelt pinbetalingen volledig af voor acceptanten, voor eigen risico en rekening, via één of meer acquirers 

Een APSP is een betaaldienstverlener die bemiddelt tussen acceptanten en zogenaamde acquirers (betaaldienstverlener van de acceptant) bij het afhandelen van pinbetalingen. Acceptanten zijn ondernemers en organisaties die pinbetalingen accepteren (ontvangen). De acquirer dient de tegoeden van de pinbetalingen, na ontvangst van de issuer, meteen na settlement te crediteren op de zakelijke IBAN van de APSP.

Wat doet een APSP

Een APSP wikkelt pinbetalingen volledig af voor acceptanten, voor eigen risico en rekening, via één of meer acquirers. Een acceptant betaalt daarvoor een vergoeding aan de APSP en ontvangt van zijn APSP de omzet die via pinbetalingen is gerealiseerd. 

Regels en voorwaarden

Om deze verantwoordelijke rol in het pinbetalingsverkeer te mogen vervullen, moet een APSP door een acquiring bank worden toegelaten. Daarbij wordt gecontroleerd of de APSP is geregistreerd als betaaldienstverlener in het register van de Nederlandsche Bank (DNB) en voldoet aan een aantal regels en voorwaarden die de acquiring bank stelt.

Zo moet de boekhouding van de APSP onberispelijk zijn, moeten de pinbetalingen aan acceptanten strikt gescheiden zijn van de eigen zakelijke kasstromen van de APSP en moeten de bedrijfsnaam en branchegegevens van een acceptant bij iedere pintransactie correct vermeld worden.

Wanneer een APSP aan alle regels en voorwaarden voldoet, kan zij een overeenkomst sluiten met betrokken acquiring bank. Daarin zijn de rechten en plichten van de APSP vastgelegd.

Toegelaten APSPs

Deze APSP’s zijn op dit moment toegelaten door de acquiring banken die lid zijn van de Betaalvereniging.

Deze lijst met toegelaten APSPs wordt bijgewerkt zodra een nieuwe toelating wordt verleend, een bestaande toelating wordt ingetrokken of een naamswijziging wordt doorgegeven. De meest recente wijziging in het register van toegelaten APSPs is op 20 mei 2019 doorgevoerd.

Sluiten
Woordenlijst bekijken