Om vergissingen van klanten en de kans op fraude te verkleinen bij het internetbankieren, voeren Nederlandse banken de IBAN-Naam Check in

Jaarlijks worden vele miljarden betalingen snel en probleemloos door de Nederlandse banken verwerkt. Per maand worden er ongeveer 1300 verkeerde overboekingen gemeld. Uit onderzoek van de Betaalvereniging blijkt dat driekwart van de verkeerde overboekingen een gevolg is van een vergissing bij het gebruik van het adresboek. Om de kans op fraude en vergissingen van klanten te verkleinen, voeren Nederlandse banken de IBAN-Naam Check in.

IBAN-Naam Check ontwikkeld door Rabobank

Rabobank heeft de IBAN-Naam Check ontwikkeld in het kader van een eigen innovatieprogramma. De dienst helpt bankklanten om zelf te controleren of een bij internetbankieren en mobiel bankieren ingevoerde IBAN correct is. De check beoogt bankklanten om zichzelf te beschermen zonder dat de privacy van de begunstigde in het geding is.

IBAN-Naam check demo

Hoe werkt het

Wanneer een gebruiker in internetbankieren of mobiel bankieren bij een overboeking het IBAN en de naam van de begunstigde heeft ingevoerd, wordt de naam gecheckt vóórdat de overboeking wordt uitgevoerd. Wanneer bij de check afwijkingen worden ontdekt, krijgt de gebruiker een waarschuwing:

  • De ingevoerde naam wijkt iets af van de naam die bij het rekeningnummer bekend is. De naam die bij de bank bekend is, wordt ter controle aan de gebruiker getoond.
  • De ingevoerde naam wijkt sterk af van de naam die bij het rekeningnummer bekend is. De gebruiker wordt gewaarschuwd voor mogelijke vergissingen of fraude.

De klant blijft zelf verantwoordelijk voor wat hij met de waarschuwing doet. Op grond van Europese afspraken is het IBAN leidend voor het uitvoeren van een overboeking. De naam speelt daarbij geen rol. Dus als de betaler dat wil kan hij een betaling (nog steeds) altijd doen, ook als uit de waarschuwing blijkt dat de naam sterk afwijkt van de naam die bij de bank bekend is. De IBAN-Naam Check werkt voorlopig alleen bij Nederlandse IBANs. Wanneer een (buitenlandse) IBAN niet kan worden gecontroleerd, krijgt de klant daar een melding van.

Automatisch actief

Rabobank voert de IBAN-Naam Check in 2017 in. Andere banken volgen daarna. Klanten worden van tevoren door hun bank geïnformeerd wanneer de check wordt ingevoerd. De klant hoeft zelf niets te doen, het wordt vanzelf actief binnen internetbankieren en mobiel bankieren.

Banken die geïnteresseerd zijn in de IBAN-Naam Check kunnen zich wenden tot de Rabobank.

Meer maatregelen

Om de kans op vergissingen bij overboekingen door klanten verder te beperken nemen de banken de volgende maatregelen:
Banken stoppen met het heruitgeven van IBAN-rekeningnummers van opgeheven bankrekeningen.

Banken sporen hun klanten aan om hun adresboeken voor internetbankieren en mobiel bankieren te controleren en op te schonen.