CONNECT, het centrale online informatie- en meldsysteem van de Betaalvereniging, speelt een grote rol in het stabiel en storingsvrij houden van de betaalketen

CONNECT

Door de totstandkoming van de euro betaalzone (SEPA) wordt de betaalketen voor pinnen complexer. Tegelijkertijd worden steeds meer contante betalingen door elektronische vervangen. Een stabiele, storingsvrije betaalketen is daarom van groot belang. CONNECT, het centrale online informatie- en meldsysteem van de Betaalvereniging, speelt hierbij een grote rol.

CONNECT is toegankelijk voor elke partij die een rol vervult in het elektronische toonbankbetalingsverkeer. Bent u bijvoorbeeld een wederverkoper, terminal- of datacomleverancier, transactieverwerker of bank, dan kunt u participant worden. Participanten melden in dit systeem zelf hun incidenten en geplande en ongeplande verstoringen. Zo kunnen ze verstoringen zo snel mogelijk oplossen of omzeilen.

CONNECT voor participanten

Participanten zijn met CONNECT meteen op de hoogte van relevante geplande en ongeplande verstoringen die zich in de betaalketen voordoen. Zeker als al hun relaties in de betaalketen ook zijn aangesloten. In de Rules & Regulations van CONNECT is vastgelegd onder welke voorwaarden wijzigingen gemeld moeten worden.

Om deel te nemen aan CONNECT dient u onder andere een ondertekende Overeenkomst Participant CONNECT te versturen naar de Betaalvereniging. En de hierboven genoemde Rules & Regulations zullen hierbij ter beschikking worden gesteld. U kunt beide documenten aanvragen via info@betaalvereniging.nl. De Betaalvereniging publiceert een lijst met deelnemers. Hierin staan alle participanten die aan CONNECT deelnemen.

CONNECT voor acceptanten

Acceptanten kunnen ook aansluiten op CONNECT. Eenmaal aangesloten op het meldsysteem kunt u berichtgeving ontvangen over voor u relevante verstoringen. U kunt een aansluiting op CONNECT aanvragen via info@betaalvereniging.nl.

Constateert u als acceptant zelf een verstoring? Deze meldt u volgens de afspraken met uw leveranciers (terminalleverancier, wederverkoper of datacomleverancier) bij hen. Zij melden de storing dan in CONNECT.

Sluiten
Woordenlijst bekijken