CONNECT is het centrale meldpunt en informatiesysteem van de Betaalvereniging voor onderhoud en storingen in het betalingsverkeer voor kaartbetalingen (pin, creditcard)

CONNECT

Om storingen in het elektronisch betalingsverkeer met pinpassen of creditcards via betaalautomaten snel naar de markt te communiceren, moeten verschillende partijen in de betaalketen tijdig en juist geïnformeerd worden over storingen in en onderhoud aan systemen. Informatie over onderhoud en storingen worden door de partij die het probleem heeft, in CONNECT gemeld. Daarmee wordt deze informatie zichtbaar voor alle deelnemers van CONNECT. Het doel is om partijen zo snel mogelijk te informeren over storingen of onderhoud aan systemen.

Toegang

In 2018 zijn in CONNECT 34 meldingen gedaan, 30 hiervan gingen over gepland onderhoud. Het aantal meldingen is gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren.

Meldingen in CONNECT

Meldingen in CONNECT

Deelnemen

CONNECT is toegankelijk voor banken, transactieverwerkers en leveranciers van infrastructuur die bij de betaalketen voor het pinnen betrokken zijn. Zij kunnen zelf onderhoud, storingen en incidenten invoeren en bijwerken. Winkels of restaurants bijvoorbeeld kunnen ook toegang tot CONNECT krijgen om op de hoogte te blijven van gepland onderhoud, storingen en incidenten.

Sluiten
Woordenlijst bekijken