Betaalvereniging Nederland zet zich in voor gemak, stabiliteit en veiligheid bij het gebruik van betaalautomaten in Nederland

Met ingang van 2018 is de Betaalvereniging gestopt met het certificeren van betaalautomaten. Dit was niet langer nodig omdat de internationale veiligheidseisen op dit gebied aanzienlijk zijn aangescherpt. Voortzetten van een eigen, Nederlandse certificering leidt tot een grote overlap met deze internationale eisen en daarmee tot onnodige kosten voor marktpartijen. Wel zal de Betaalvereniging nieuwe typen betaalautomaten registreren op haar website om zo de markt zoveel mogelijk transparantie te blijven bieden.

Betaalautomaten die worden aangesloten op de kaartverwerkende systemen moeten voldoen aan de internationale veiligheidseisen die zijn opgesteld door de Payment Card Industry (PCI). Mastercard, Visa en American Express zien er streng op toe dat aan deze eisen wordt voldaan voordat betaalautomaten kunnen worden gebruikt.

Oude situatie

Voor 2018 werd ieder type betaalautomaat dat klanten van een lid van de Betaalvereniging mochten gebruiken, vooraf uitgebreid gekeurd en, bij een positieve uitkomst van het onderzoek, door de Betaalvereniging gecertificeerd. Een goedgekeurd automaattype kreeg een einde goedkeuringsdatum (een uiterste verkoopdatum) en een expiratiedatum (een uiterste gebruiksdatum) toegewezen. Na de expiratiedatum mochten de automaten van een bepaald type om veiligheidsredenen niet meer worden gebruikt. De expiratiedatum voor een bepaald type automaat lag gemiddeld tien jaar nadat het voor het eerst op de markt werd gebracht.

Nieuwe situatie

Vanaf 2018 worden nieuwe typen betaalautomaten niet meer apart gekeurd en gecertificeerd door de Betaalvereniging. Het voldoen aan de aangescherpte internationale PCI-eisen volstaat. Nieuwe automaattypen die klanten van leden van de Betaalvereniging mogen gebruiken, zullen voortaan alleen nog bij de Betaalvereniging worden geregistreerd (registratieprocedure). Nieuwe automaattypen kennen niet langer een expiratiedatum, maar alleen een uiterste verkoopdatum. Voor automaattypen die niet meer veilig genoeg worden geacht, zullen Mastercard en/of Visa ruim van te voren aangeven dat deze niet langer mogen worden gebruikt. De geldigheidsdatum van het PCI-certificaat, dat de uiterste datum van verkoop aangeeft, zal de Betaalvereniging blijven publiceren als onderdeel van de registratie-informatie.

Beschermkap rondom toetsenbord

In het verleden eiste de Betaalvereniging dat een betaalautomaat een beschermkap rond het toetsenbord had. Zonder goedgekeurde beschermkap kon een betaalautomaat, tenzij het een mobiele betaalautomaat betrof, geen certificering of registratie krijgen. Inspelend op internationale ontwikkelingen hebben de banken besloten, om deze eis te laten vallen. Nu kunnen ook betaalautomaten zonder beschermkap in het register worden opgenomen. Hoewel de huidige PCI-eisen niets voorschrijven omtrent een beschermkap, adviseert de Betaalvereniging, namens haar leden, marktpartijen om deze zoveel mogelijk te gebruiken. Dat kan (het gevoel van) veiligheid verhogen. In het register is van elke type betaalautomaat dan ook aangegeven, of deze een beschermkap heeft.

Reden voor de wijziging

Voor de oprichting van PCI werden in Nederland al strenge veiligheidseisen voor betaalautomaten gehanteerd. Vanaf 2004 werden de eerste PCI standaarden uitgegeven, die in de loop der jaren steeds strenger werden. De internationale regels en eisen van PCI voor de veiligheid van betaalautomaten zijn in de afgelopen jaren steeds dichter bij het Nederlandse beveiligingsniveau gekomen. Ook is misbruik van betaalautomaten door technische manipulatie van de apparatuur en software uitgebannen. Aanvullende, strengere keuring door de Betaalvereniging is dan ook overbodig en leidt tot onnodige kosten voor marktpartijen.

Lijst geregistreerde betaalautomaten 

In onderstaande lijst zijn betaalautomaten opgenomen die volgens Betaalvereniging Nederland geschikt zijn voor aansluiting op de betaalinfrastructuur voor elektronische betalingen in Nederland.

Lijst geregistreerde betaalautomaten