Voordat een betaalautomaat toegelaten kan worden in het betalingsverkeer, moet deze voldoen aan strenge regels en eisen.

Het gaat om regels die acceptatie van een of meerdere betaalmerken op de betaalautomaat met zich meebrengt. Een van de regels is bijvoorbeeld dat de betaalautomaat EMV- en PCI-gecertificeerd moet zijn. Voor de veiligheid van de automaat geldt in Nederland aanvullende regelgeving. Deze Regelgeving Certificering Betaalautomaten (hierna Regelgeving genoemd) houdt in dat de automaat ook door de Betaalvereniging goedgekeurd moet worden, alvorens deze in Nederland aangesloten mag worden op de betaalinfrastructuur van onze leden (banken en betaalinstellingen).

Veiligheid

De veiligheid van betaalautomaten wordt voor een belangrijk deel geborgd door onze certificeringsprocedure op basis van Europese beveiligingseisen. Een Europees certificeringsproces voor betaalautomaten is nog in ontwikkeling. Die wordt naar verwachting in 2017 ingevoerd en tot dat moment wordt de certificeringsprocedure van de Betaalvereniging aangehouden. Deze procedure houdt al zoveel mogelijk rekening met de Europese plannen.

Het gebruik van veilige betaalautomaten in Nederland wordt dus geborgd door onze Regelgeving, in afwachting van de komst van de Europese certificeringsprocessen. Vanuit veiligheidsoptiek zijn de betaalautomaten in Nederland optimaal aangepast aan SEPA.

Inhoud van de regelgeving

De Regelgeving bestaat uit drie onderdelen. Achtereenvolgens het Reglement, d.w.z. een verzameling afspraken met alle leden van de Betaalvereniging, een Overeenkomst van de Betaalvereniging met leveranciers van betaalautomaten en een Procedure Security Certificering voor betaalautomaten.

 1. Reglement Certificering betaalautomaten
  In dit Reglement spreken de leden van de Betaalvereniging met elkaar af dat zij alleen door de Betaalvereniging goedgekeurde betaalautomaten zullen aansluiten op haar technische infrastructuur (hostsystemen) en dat de Betaalvereniging namens hen toeziet op de veiligheid van de betaalautomaten. Aspecten zoals de toegestane gebruiksperiode van betaalautomaten en fraudebeheersing in relatie tot de betaalautomaat worden daar in hoofdlijnen benoemd.
 2. Overeenkomst leverancier van betaalautomaten
  De overeenkomst regelt dat de leverancier van betaalautomaten zich bij de Betaalvereniging meldt voor het verkrijgen van een goedkeuring voor elk type betaalautomaat dat men wil aansluiten op de technische infrastructuur van onze leden. De leveranciers conformeren zich hierbij aan de daarvoor bestemde Certificeringsprocedure (zie punt c).
 3. Procedure Security Certificering Betaalautomaten
  De Procedure Security Certificering Betaalautomaten beschrijft de stappen die een leverancier van betaalautomaten moet doorlopen om een bewijs van goedkeuring van de Betaalvereniging te verkrijgen. In deze procedure wordt verwezen naar Europese eisen, zoals op dat moment vastgesteld door de Europese banken.

  Verder is daarin de geldigheidstermijn van verstrekte certificaten vastgelegd, zowel voor bestaande als voor nieuwe betaalautomaten. De geldigheidstermijn van het security certificaat wordt in overeenstemming gebracht met de termijnen zoals die internationaal vanuit PCI (Payment Card Industry) gelden. De Betaalvereniging speelt geen rol in het beheer van de security software en wijzigingen in de security software kunnen vlot doorgevoerd worden door de leverancier zelf.

Lijst goedgekeurde betaalautomaten 

In onderstaande lijst zijn alle betaalautomaten opgenomen die door Betaalvereniging Nederland zijn goedgekeurd voor aansluiting op de betaalinfrastructuur voor elektronische betalingen in Nederland.

Goedgekeurde betaalautomaten

In de lijst is per type betaalautomaat de datum opgenomen waarop de goedkeuring vervalt en de expiratiedatum waarop een betaalautomaat niet langer aangesloten mag zijn op de hierboven genoemde betaalinfrastructuur.

Sluiten
Woordenlijst bekijken