Beschikbaarheid internet- en mobiel bankieren

De beschikbaarheid van internet- en mobiel bankieren bij banken is heel belangrijk. Deze is afhankelijk van IT-systemen, het onderhoud daarvan en mogelijk ook incidentele storingen. Soms zijn internet- en mobiel bankieren hierdoor niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar. Om inzicht te geven in de actuele beschikbaarheid van internet- en mobiel bankieren van banken, is er een dashboard ontwikkeld.

Actuele beschikbaarheid

Beschikbaarheid internet- en mobiel bankierenOp het dashboard wordt de actuele beschikbaarheid van zowel internetbankieren (bankieren via een desktop of laptop) en mobiel bankieren (bankieren via een app op een smartphone of tablet) voor de deelnemende consumenten-banken getoond. Iedere wijziging in de status van de banken wordt direct weergegeven. Staat er een groen vinkje achter de bank, onder internetbankieren, dan is internetbankieren bij die bank mogelijk. Hetzelfde geldt wanneer het groene vinkje onder mobiel bankieren staat. Ziet u een rood kruis of een geel uitroepteken, dan heeft deze bank zelf een (gedeeltelijke) verstoring gemeld. En een paars icoon achter een bank betekent, dat de betrokken bank niet beschikbaar is vanwege geplande onderhoudsactiviteiten. Een driehoekje achter een icoon betekent dat er detailinformatie beschikbaar is. Die wordt zichtbaar wanneer u dat driehoekje aanklikt.

Historische beschikbaarheid

Banken verstrekken aan Betaalvereniging Nederland periodiek informatie over de beschikbaarheid van hun systemen voor internet- en mobiel bankieren. Die gegevens worden samengevoegd en op deze pagina als landelijk gemiddelde gerapporteerd.

De systemen van banken voor internet- en mobiel bankieren moeten worden onderhouden. De banken voeren dat onderhoud ’s nachts uit, wanneer zo min mogelijk mensen er hinder van ondervinden. De rapportage over de beschikbaarheid van internet- en mobiel bankieren heeft daarom alleen betrekking op zogenoemde ‘primetime’ uren. Primetime uren zijn alle uren behalve de daluren tussen 1:00 uur ’s nachts en 7:00 of 8:00 ’s ochtends.

  • Primetime op werk- en zaterdagen: van 7:00 tot 1:00 uur
  • Primetime op zon- en feestdagen: van 8:00 tot 1:00 uur

Internetbankieren Mobiel bankieren
Q1  2017 99,81% 99,86%
Q4  2016 99,68% 99,67%
Q3  2016 99,86% 99,79%
Q2  2016 99,73% 99,73%
Q1  2016 99,85% 99,87%

 

 

 

Onderstaande banken publiceren hun eigen beschikbaarheid voor internetbankieren, mobiel bankieren en andere online bankdiensten: