Vrijwel iedere Nederlander heeft een betaalpas van zijn of haar bank die gekoppeld is aan een betaalrekening

Daarmee kunt u snel, veilig en eenvoudig betalen in bijvoorbeeld winkels, restaurants en (benzine)stations. En u kunt contant geld uit geldautomaten opnemen. De betaalpas is in alle eurolanden en in veel landen daarbuiten te gebruiken.

Contactloos betalen

Bij contactloos betalen moet u de betaalpas of de mobiele telefoon kortstondig dichtbij de betaalautomaat houden om te betalen. Bij bedragen tot en met € 25,- is geen pincode nodig. Boven dit bedrag moet u wel een pincode intikken op de betaalautomaat of op de mobiele telefoon.
Wanneer uw aaneengesloten contactloze betalingen zonder pincode opgeteld de limiet van € 50,- bereiken, moet u alsnog een pincode intikken.

 

Betaalautomaten

Betaalvereniging Nederland zet zich in voor gemak, stabiliteit en veiligheid bij het gebruik van betaalautomaten in Nederland. Het elektronische (toonbank)betalingsverkeer is voortdurend in beweging, maar de persoonlijke pincode en het betaalgemak blijven ongewijzigd. Op betaalautomaten zijn internationale standaarden en regels van toepassing.

Beveiliging betaalautomaten

De Betaalvereniging waakt samen met de banken over de beveiliging van alle betaalautomaten. Ze toetst bij leveranciers van betaalautomaten – namens haar leden en stakeholders – of de standaarden en regels juist worden toegepast.

Continuïteit en stabiliteit

De toename van het aantal elektronische betalingen stelt hoge eisen aan de robuustheid van de betaalketen. Toch kan niet altijd worden voorkomen dat zich een storing voordoet. In dit kader is in 2009 een centraal systeem opgezet voor het melden, doorgeven en volgen van storingen: CONNECT.

Standaarden en promotie

Standaarden

Vaak zijn betaalautomaten gekoppeld aan kassasystemen. Uit het oogpunt van goede marktwerking, zou het wenselijk zijn wanneer elke kassa aan elke betaalautomaat kan worden gekoppeld. Dit geeft ondernemers meer vrijheid in de keuze van een kassa en betaalautomaat. De Betaalvereniging heeft alle betrokken partijen bij elkaar gebracht om in een poging hier tot een standaardisering te komen. Hier ligt typisch een rol voor de Betaalvereniging. Zij faciliteert dergelijke innovaties en ziet erop toe dat alle belanghebbenden er vroegtijdig bij betrokken worden.

Promotie

De Betaalvereniging doet onderzoek naar betaalgedrag en verzorgt de communicatie en consumentencampagnes rondom veilig en efficiënt pinnen. Zij ontwikkelt hiervoor promotiemateriaal in afstemming met andere partijen in het betalingsverkeer. Acceptanten kunnen dit promotiemateriaal, veelal gratis, bestellen via de webshop op pin.nl.

Meer informatie

Op pin.nl en checkout.nl is veel gedetailleerde informatie terug te vinden. Consumenten, acceptanten en leveranciers van betaalautomaten, kassasystemen en infrastructuur kunnen hier relevante informatie vinden.

Naar pin.nl

Sluiten
Woordenlijst bekijken