Voor het beheer en de centrale uitgifte van rekeningnummers in Nederland is het reglement rekeningnummers opgesteld, dat van toepassing is op alle leden van de Betaalvereniging

Dit reglement voorziet in een gelijk speelveld voor betaaldienstaanbieders ten aanzien van de uitgifte en het gebruik van rekeningnummers in Nederland.

Identificatienummer van een internationale betaalrekening

Sinds 2014 is, op basis van Europese wetgeving, bepaald dat de zogenoemde IBAN geldt als identificatienummer van een (internationale) betaalrekening, dat een individuele betaalrekening ondubbelzinnig identificeert in Nederland.

In de praktijk blijkt dat de Nederlandse betaalmarkt nog steeds afhankelijk is van rekeningnummers (de laatste 10 posities van de NL IBAN). Per 1 januari 2020 mag de betaalmarkt hier niet meer afhankelijk van zijn.

Op 1 juli 2020 gaan we in Nederland volledig over op de internationale standaard voor IBAN (ISO 13616). Hiermee wordt eigen uitgifte van Nederlandse IBAN’s door betaaldienstaanbieders (bestaande en nieuwe toetreders) mogelijk.
Tegelijkertijd vervalt dan de ‘uniciteit’ van de laatste 10 posities van de NL-IBAN en de mogelijkheid om deze laatste 10 posities van het NL-IBAN op elfproef te controleren.

Tot 1 juli is het Reglement Rekeningnummers van toepassing op leden van Betaalvereniging Nederland die een aanvraag tot toewijzing van Rekeningnummers doen. Ook niet-leden kunnen een dergelijke aanvraag doen mits zij schriftelijk verklaren dit Reglement na te zullen leven.

Het Reglement Rekeningnummers is opvraagbaar via de Betaalvereniging: info@betaalvereniging.nl

Rekeningnummers zijn:

  • de laatste 10 posities van de Nederlandse IBAN;
  • uniek en voldoen aan de zogenoemde elfproef;
  • rond 1970 geïntroduceerd in het Nederlandse betalingsverkeer.

Nieuwe toetreders en niet-leden

Nieuwe toetreders op de Nederlandse betaalmarkt alsmede niet-leden van de Betaalvereniging wordt geadviseerd om tot 1 juli 2020 gebruik te maken van centraal uitgegeven (unieke en elfproef) rekeningnummers voor de uitgifte van hun Nederlandse IBAN’s overeenkomstig het reglement rekeningnummers. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Betaalvereniging via: Info@betaalvereniging.nl

Sluiten
Woordenlijst bekijken