Voor het beheer en de centrale uitgifte van rekeningnummers in Nederland is het reglement rekeningnummers opgesteld, dat van toepassing is op alle leden van de Betaalvereniging

Dit reglement voorziet in een gelijk speelveld voor betaaldienstaanbieders ten aanzien van de uitgifte en het gebruik van rekeningnummers in Nederland.

Indentificatienummer van een internationale betaalrekening

Sinds 2014 is, op basis van Europese wetgeving, bepaald dat de zogenoemde IBAN geldt als identificatienummer van een (internationale) betaalrekening, dat een individuele betaalrekening ondubbelzinnig identificeert in Nederland. Vanaf dat moment geldt dus niet langer het rekeningnummer als identificatienummer voor betaalrekeningen in Nederland.

In de praktijk blijkt dat de Nederlandse betaalmarkt nog steeds afhankelijk is van rekeningnummers (de laatste 10 posities van de NL IBAN). Momenteel wordt onderzocht wanneer deze afhankelijkheid niet meer bestaat en het gebruik van rekeningnummers volledig kan worden losgelaten.

Het reglement rekeningnummers is vrij opvraagbaar voor de leden van de Betaalvereniging via: info@betaalvereniging.nl

Rekeningnummers zijn:

  • de laatste 10 posities van de Nederlandse IBAN;
  • uniek en voldoen aan de zogenoemde elfproef;
  • rond 1970 geïntroduceerd in het Nederlandse betalingsverkeer.

Nieuwe toetreders en niet-leden

Nieuwe toetreders op de Nederlandse betaalmarkt alsmede niet-leden van de Betaalvereniging wordt geadviseerd om wel gebruik te maken van centraal uitgegeven (unieke en elfproef) rekeningnummers voor de uitgifte van hun Nederlandse IBAN’s overeenkomstig het reglement rekeningnummers. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met de Betaalvereniging via: Info@betaalvereniging.nl

Sluiten
Woordenlijst bekijken