In overleg met onze leden en in dialoog met de vele andere spelers in het betalingsverkeer voeren we de volgende taken uit:

Betalingsverkeerexpertise

De Betaalvereniging volgt de externe ontwikkelingen die voor haar leden en stakeholders van belang zijn en doet ook eigen onderzoek als gewenste gegevens niet beschikbaar zijn. Wij brengen op allerlei plekken expertise in, bijvoorbeeld bij het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)van De Nederlandsche Bank .

Product consultancy

Als product consultant richt de Betaalvereniging zich op het vaststellen, beheren en aanpassen van gezamenlijke productkenmerken, standaarden en regels. Het kan gaan om bestaande of nieuwe producten of diensten.

Fraudebestrijding

De Betaalvereniging regisseert de fraudepreventie in de hele betaalketen, stelt fraudestatistieken op, analyseert deze en formuleert preventiebeleid. Daarnaast coördineren wij maatregelen om fraude tegen te gaan.

Stakeholder management

De Betaalvereniging organiseert diverse stakeholderfora. In deze fora komen verschillende onderwerpen aan bod die spelen in het betalingsverkeer. Ook neemt de Betaalvereniging deel aan het MOB.

Projectmanagement

Wij sturen projecten aan met een collectief belang en brengen daarbij ook inhoudelijke expertise in.

Kwaliteitsbewaking

De Betaalvereniging stelt veiligheidseisen op voor het betalingsverkeer. Daarnaast houden wij toezicht op de naleving van regels en afspraken om de veiligheid en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer te waarborgen.

Verandermanagement

De Betaalvereniging vertaalt Europese eisen en ontwikkelingen op het gebied van de betaalinfrastructuur, standaarden en productkenmerken naar het nationale betalingsverkeer en zorgt ervoor dat ze ingevoerd worden.

Voorlichting

De Betaalvereniging brengt standpunten en rapportages naar buiten, coördineert collectieve voorlichtingscampagnes en staat de media en het publiek te woord voor zover het onderwerpen zijn die betrekking hebben op de sector als geheel. Wij onderhouden, naast onze centrale website, diverse thema-websites en brengen de belangrijkste feiten en cijfers overzichtelijk samen.

Sluiten
Woordenlijst bekijken