De Betaalvereniging streeft naar een optimaal effectief, veilig, betrouwbaar, toegankelijk en maatschappelijk efficiënt betalingsverkeer, waarbij innovatie een belangrijk onderdeel is

Onze missie

Betaalvereniging Nederland streeft naar een optimaal effectief, veilig, betrouwbaar, toegankelijk en maatschappelijk efficiënt betalingsverkeer. De Betaalvereniging verricht hiertoe diensten (collectieve taken) die voor de leden van gezamenlijk belang zijn en voert de regie over die collectieve taken. Haar leden zijn aanbieders van betaaldiensten op de Nederlandse markt: banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen.

In de Roadmap leest u wat de uitdagingen en doelen voor het Nederlandse betalingsverkeer zijn in de periode 2019-2021.

Belangrijke randvoorwaarden voor het succesvol uitvoeren van onze taken zijn:

  1. Transparantie
  2. Openheid
  3. Toegankelijkheid
  4. Kwaliteitsgerichtheid

De Betaalvereniging vindt het van groot belang om vertegenwoordigers van eindgebruikers actief bij haar werkzaamheden te betrekken. Hiermee geeft de Betaalvereniging invulling aan het maatschappelijke karakter van het betalingsverkeer.

Onze visie

Het betalingsverkeer in Nederland verloopt vrijwel vlekkeloos. Miljoenen transacties per dag verlopen in Nederland efficiënt, veilig en snel. Het betalingsverkeer is een onmisbare spil in de economie, kent vele stakeholders en is van groot maatschappelijk belang. Daardoor heeft het betalingsverkeer het karakter van een nutsfunctie.

De Betaalvereniging vindt het van groot belang om vertegenwoordigers van eindgebruikers, onder meer ondernemers en consumenten, actief bij haar werkzaamheden te betrekken. Samen met onze leden geven wij hiermee invulling aan het maatschappelijke karakter van het betalingsverkeer. Namens de sector zijn wij zichtbaar betrokken en aanspreekbaar. Tezamen met onze leden nemen wij waar nodig onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast staan wij open voor, en stimuleren wij, de dialoog met andere relevante betrokkenen in het betalingsverkeer.

Complexe markt

Het grote aantal betrokken partijen, de hoge eisen aan de kwaliteit en de vele transacties maken het betalingsverkeer tot een zeer complexe markt. Daarbij moeten alle relevante partijen worden betrokken en met hun belangen rekening worden gehouden om te komen tot een betaalbaar en goed functionerend betalingsverkeer.

Door de komst van de uniforme betaalmarkt in het eurogebied (Single Euro Payments Area ofwel SEPA) worden standaarden en betaalproducten steeds meer op Europees niveau vastgesteld in plaats van op nationaal niveau. Daarnaast zijn door Europese wetgeving de mogelijkheden verruimd voor nieuwe spelers (met name betaalinstellingen) om tot de betaalmarkt toe te treden.

Samenwerking

Hoewel de betaalmarkt internationaliseert, blijft nationale samenwerking op het gebied van collectieve, niet-competitieve zaken van groot belang; vooral om het hoge kwaliteitsniveau van het betalingsverkeer verder te verbeteren.
Wij verrichten hiertoe diensten die voor de leden van gezamenlijk belang zijn en voert de regie over deze collectieve taken. Wij streven de volgende kernwaarden na voor het succesvol uitvoeren van onze taken: Verbindend, gedreven en relevant.

Spil

Het betalingsverkeer is een onmisbare spil in de economie, kent vele stakeholders en is van groot maatschappelijk belang. In die zin heeft het betalingsverkeer het karakter van een nutsfunctie. Het grote aantal betrokken partijen, de hoge eisen aan de kwaliteit en de vele transacties maken het betalingsverkeer complex. Daarbij zijn transparantie, openheid en toegankelijkheid belangrijke uitgangspunten. Daarbij moeten alle relevante partijen worden betrokken en met hun belangen rekening worden gehouden om te komen tot een effectief, veilig, betrouwbaar, toegankelijk en maatschappelijk efficiënt betalingsverkeer.

Sluiten
Woordenlijst bekijken