De Betaalvereniging opereert vanuit de kernwaarden: verbindend, relevant en gedreven. Ontzorging staat hierbij centraal.

De vereniging heeft een faciliterende en verbindende rol. Het zet collectieve campagnes uit, vergaart en verstrekt collectieve kennis, lost collectieve, non-competitieve issues voor haar leden op, toetst de perceptie van collectieve producten en vertegenwoordigt haar leden bij tal van (maatschappelijke) stakeholders. Deze rol wordt, gezien de veranderingen in de markt, de komende jaren alleen maar belangrijker. Ook richting de diverse stakeholders heeft de vereniging een duidelijke functie. Het dient als autoriteit in de markt en is hiermee in staat te fungeren als kenniscentrum. Dit maakt de vereniging een gedegen aanspreekpunt, zowel intern naar de eigen leden en andere betrokkenen, als voor externe partijen zoals pers.

Kennis

De Betaalvereniging is een overkoepelende organisatie voor alle aanbieders van betaaldiensten op de Nederlandse markt: banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. Dit maakt de kennis van de Betaalvereniging relevanter dan ooit en geeft de functie van de vereniging nog meer toegevoegde waarde door de verbinding tussen de nieuwe spelers en de banken te versterken.

De Betaalvereniging coördineert de gemeenschappelijke taken van haar leden op het gebied van infrastructuur, standaarden en gezamenlijke productkenmerken. Hiermee is het dé autoriteit in Nederland als het gaat om betalingsverkeer. De vereniging fungeert als een kenniscentrum voor de professionele markt over deze materie: zij heeft beschikking over alle relevante informatie over betalingsverkeer of weet die te vinden, verricht onderzoek naar de kwaliteit van en de ervaring met het betalingslandschap, weet ontwikkelingen in de markt te duiden en kent als geen ander de belangen van alle betrokken partijen.

Verbinden

De Betaalvereniging verbindt haar leden, zowel partijen afkomstig uit de traditionele bankensector als de fintech-partijen, met elk hun eigen activiteiten en belangen. De vereniging ontzorgt haar leden, onder andere door middel van informatievoorziening en -duiding, het faciliteren van onderlinge samenwerkingen en met de functie als aanspreekpunt voor collectieve zaken in het betalingsverkeer.

Alle activiteiten zijn erop gericht gezamenlijk kwalitatief goed betalingsverkeer te waarborgen: de markt verwacht immers, ondanks alle verschuivingen in de markt, een optimaal stabiel, veilig, innovatief en efficiënt betalingsverkeer naar de maatstaven van nationale én Europese standaarden.

Sluiten
Woordenlijst bekijken