De Betaalvereniging organiseert voor haar leden de collectieve taken in het nationale betalingsverkeer

Leden zijn aanbieders van betaaldiensten op de Nederlandse markt: banken, betaalinstellingen en elektronischgeldinstellingen. Bij de Betaalvereniging zijn de gemeenschappelijke taken van de leden op het gebied van infrastructuur, standaarden en gezamenlijke productkenmerken belegd.

Jaarverslag

De Betaalvereniging voert de regie over de collectieve taken die van belang zijn voor een goed functionerend betalingsverkeer in Nederland. Deze gemeenschappelijke taken hebben betrekking op de infrastructuur, standaarden, regelgeving en gezamenlijke productkenmerken van het betalingsverkeer. De Betaalvereniging doet dat met oog voor de belangen van alle betrokken partijen en belanghebbenden.

 

De taken van de Betaalvereniging richten zich onder meer op:

Verslag Algemene Ledenvergadering 2018

Over ons

Sluiten
Woordenlijst bekijken