Europese incasso is veilig, makkelijk en betrouwbaar

Bron: Betaalvereniging Nederland

Een recent artikel van het NRC Handelsblad, opgevolgd door artikelen in andere media, suggereert dat er in Nederland veel fraude met Europese incasso’s zou zijn. De feiten en cijfers bewijzen het tegendeel. Bij het incident waarvan NRC verslag doet, is er geen financiële schade voor de betaler (degene die een incassomachtiging heeft verleend).

Foto: Online betalen

  • De Europese incasso is een betaalproduct dat berust op wederzijds vertrouwen tussen betaler en incassant en tussen bank en klant.
  • De Europese incasso is in het algemeen een zeer efficiënt, makkelijk en veilig betaalproduct. Juist omdat het een vertrouwensproduct is, beschikt de betaler over verregaande mogelijkheden om onterechte incasso’s van tevoren te blokkeren of achteraf terug te draaien. Consumenten kunnen een onterechte incasso zelfs ongedaan laten maken tot 13 maanden nadat die heeft plaatsgevonden. Die maatregelen bieden de betaler een zeer goede bescherming wanneer het vertrouwen onder een incassomachtiging door de incassant wordt geschonden.
  • Alleen zakelijke partijen met een geldige incasso-overeenkomst bij een bank of erkende incassodienstverlener, kunnen incasseren. Er is vooraf controle door de bank of dienstverlener of een zakelijke klant in aanmerking komt voor een incassocontract.
  • Jaarlijks wordt er in Nederland voor ruwweg 250 miljard euro zonder incidenten met Europese incasso’s betaald. In 2016 is er voor 32.441 euro gefraudeerd met incasso’s. In de eerste helft van 2017 is de schade bij incasso’s gestegen naar 449.000 euro. Mede dankzij de goede beschermingsmaatregelen voor betalers, blijft de fraude met Europese incasso’s beperkt tot incidenten.
  • De Europese regels voor automatische incasso’s voorzien erin dat een bank een incasso in eerste instantie kan voorcrediteren en die voorcreditering binnen 3 tot 5 werkdagen kan terugboeken, bijvoorbeeld wanneer in tweede instantie blijkt dat de betaler niet kan betalen. Die regels staan in de voorwaarden van de incasso-overeenkomst tussen bank en incassant. De incassant moet er dus altijd rekening mee houden dat de creditering voor een incasso kan worden teruggedraaid.
  • Het voorcrediteren van een Europese incasso is toegestaan op grond van Europese regelgeving maar het is geen algemene, collectieve praktijk van banken. Iedere bank beslist zelf of het deze werkwijze bij een incasso toepast. Dat kan zelfs per klant verschillen.
  • Een doorlopende incasso is handig en zinvol bij herhaalde periodieke betalingen door een debiteur, bijvoorbeeld bij een afbetaling in meerdere termijnen of voor een dienst of product dat doorlopend wordt geleverd.
  • Een éénmalige incasso is handig en nuttig bij een dienst of product dat de debiteur achteraf wil betalen, nadat de dienst of het product volledig is geleverd, bijvoorbeeld bij een bestelling in een webwinkel of als de debiteur direct wil bestellen en pas aan het einde van de maand wil betalen, wanneer zijn maandsalaris op zijn bankrekening staat.

Recente nieuwsberichten

Sluiten
Woordenlijst bekijken