Pinnen en betaalautomaten

Vrijwel iedere Nederlander heeft een pin- of betaalpas van zijn of haar bank die gekoppeld is aan een betaalrekening. Er wordt mee betaald in winkels, restaurants en op stations en er wordt contant geld uit geldautomaten mee opgenomen. De betaalpas kan in alle eurolanden en in veel landen daarbuiten worden gebruikt.

Foto: Betaalpas op tafel

Veranderingen in het toonbankbetalingsverkeer

De Betaalvereniging zet zich in voor gemak, stabiliteit en veiligheid bij het gebruik van betaalautomaten in Nederland. Het elektronische (toonbank)betalingsverkeer is voortdurend in beweging. Zo is in 2012 de magneetstrip op de betaalpas definitief vervangen door de EMV-betaalchip. Met de chipkaarttechnologie van de internationale merken Maestro en V PAY kunnen wij in alle eurolanden en ver daarbuiten veilig betalen. Het merk PIN is in 2011 opgeheven en Maestro en V PAY zijn daarvoor in de plaats gekomen. De persoonlijke pincode en het betaalgemak zijn ongewijzigd gebleven. Door deze overstap zijn op betaalautomaten internationale standaarden en regels van toepassing. De Betaalvereniging waakt samen met de banken over de beveiliging van betaalautomaten. Ze toetst bij leveranciers van betaalautomaten – namens haar leden – of de standaarden en regels juist worden toegepast.

Vaak zijn betaalautomaten gekoppeld aan kassasystemen. Ook hiervoor bestaan standaarden die ertoe moeten leiden dat elke betaalautomaat aan elke kassa kan worden gekoppeld. Dit geeft ondernemers meer vrijheid in de keuze van een kassa en betaalautomaat die gekoppeld kunnen worden. De Betaalvereniging faciliteert dergelijke innovaties en ziet erop toe dat alle belanghebbenden er vroegtijdig bij betrokken worden.

Continuïteit en stabiliteit van het betalingsverkeer

De toename van het elektronisch betalen stelt hoge eisen aan de robuustheid van de betaalketen. Toch kan niet altijd worden voorkomen dat zich een storing voordoet. In dit kader is in 2009 een centraal systeem voor het melden, doorgeven en volgen van storingen opgezet: CONNECT.

Projecten

Bij veranderingen in de betaalketen die verder gaan dan één betaalmerk, treedt de Betaalvereniging op als centraal coördinatiepunt voor de planning en implementatie. Daarbij worden de wensen van alle belanghebbenden meegewogen. In dit kader volgt de Betaalvereniging innovaties die zich in het betalingsverkeer voordoen. Zij helpt de leden bij het implementeren van nieuwe toepassingen, onder andere door collectieve afspraken te formuleren en beheren.

Standaarden

Een belangrijke pijler van (kaart)betalingen in SEPA zijn standaarden. Standaarden worden steeds meer internationaal bepaald. Daarom is de Betaalvereniging betrokken bij het internationaal overleg over standaarden. Standaarden nemen technologische drempels weg en zorgen ervoor dat een betaalproduct in de gehele betaalketen efficiënt en veilig kan werken. Als alle aanbieders in de betaalketen dezelfde standaarden gebruiken, ontstaan er meer keuzemogelijkheden voor gebruikers van hun diensten. Dat bevordert concurrentie en leidt veelal tot lagere kosten.

Standaarden voor betaalautomaten

Een mooi voorbeeld van de invoering van Europese standaarden in Nederland zijn de Europese veiligheidsstandaarden voor betaalautomaten. Met het opheffen van het merk PIN zijn ook de nationale certificeringseisen voor veiligheid komen te vervallen die op betaalautomaten van toepassing zijn. In overleg met de leden van de Betaalvereniging is besloten voortaan gebruik te maken van Europese standaarden. Door deze standaarden te hanteren kunnen gebruikers betaalautomaten in heel Europa aanschaffen, mits daarop de Europese standaarden van toepassing zijn.

 

Promotie

De Betaalvereniging doet onderzoek naar betaalgedrag en verzorgt communicatie en campagnes rondom veilig en efficiënt pinnen. Zij ontwikkelt hiertoe – in afstemming met andere partijen uit de betaalketen – promotiemateriaal en stelt deze ter beschikking aan acceptanten via een eigen webwinkel.