Giraal en online betalen

Foto: Online betalen

Giraal en online betalen gaat over betalingen, die op afstand gegeven en gerealiseerd worden. De af- en bijschrijving van het geld vindt plaats via bankrekeningen (IBAN’s =International Banking Account Numbers).

Deze manier van betalen omvat een scala aan betaalproducten, waaronder de Europese overschrijvingiDEALEuropese incassoSpoedbetaling en Acceptgiro.

Nederlandse banken en andere aanbieders van betaaldiensten, groot en klein zakelijke afnemers van betaaldiensten, consumenten en diverse belangenkoepels overleggen regelmatig over de bevordering van de maatschappelijke efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Hierbij krijgen diverse onderwerpen de aandacht.

Dit overleg vindt plaats onder voorzitterschap van De Nederlandsche Bank via het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Betaalvereniging Nederland neemt deel aan dit overleg.

De Betaalvereniging coördineert en faciliteert ontwikkelingen op het gebied van giraal betalingsverkeer in overleg met haar leden en stakeholders en zij overziet daarbij de consequenties van (de implementatie van) nieuwe regels voor de Nederlandse markt.

Voorbeelden van activiteiten in dit kader zijn:

  • Bijhouden van ontwikkelingen op juridisch, maatschappelijk en technologisch vlak, die van invloed (kunnen) zijn op girale betaalproducten en –diensten.
  • Onderzoek uitvoeren, het houden van consultaties, deze evalueren en vervolgens hierover adviseren, waarbij rekening wordt gehouden met de mening en belangen van stakeholders.
  • Bijdrage leveren aan productinnovaties en de groei van het elektronische betalingsverkeer en de verbetering ervan.
  • Beheren van specifieke Nederlandse collectieve diensten en de daarbij behorende afspraken, zoals de procedures voor Onverschuldigde Betalingen en SCT Recall Batch, “Hashing” en de Overstapservice.
  • Beheren van girale productstandaarden en implementatierichtlijnen voor onder meer iDEAL, https://www.betaalvereniging.nl/giraal-en-online-betalen/overstapservice/Europese overschrijvingen en (zakelijke) incasso’s, Acceptgiro’s en clearing en settlement.
  • Fungeren als aanspreekpunt voor de afspraken met de overheid over de uitvoering van wetten en regels op het gebied van betalingsverkeer, zoals:
  • Bijdrage leveren aan Europese projecten, die tot doel hebben om betalingen binnen en tussen eurolanden verder te standaardiseren.
  • Coördineren van (eventuele) aanpassingen van nieuwe en bestaande producten aan Europese regels.
  • Uitgeven van rekeningnummers.
  • In overleg met diverse stakeholders ontwikkelen van handzame informatie voor de betrokken (markt)partijen. Enkele voorbeelden zijn:
   • (aanvullende) XML-Implementatierichtlijnen voor Nederland
   • Reasoncodes bij Europese incasso: informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan.

Hierdoor is Betaalvereniging Nederland een kenniscentrum voor giraal en online betalingsverkeer.