Europees betalen

Alle eurobetalingen in Europa vallen binnen één uniforme Europese betaalmarkt: SEPA of Single Euro Payments Area. SEPA heeft ertoe geleid dat alle eurobetalingen in Europa zijn gestandaardiseerd zodat er geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling in, van of naar een ander land in Europa.

Foto: Vlag van Europa

De invoering van SEPA heeft ertoe geleid dat nationale betaalsystemen en -infrastructuren voldoen aan Europese standaarden. De Europese Verordening voor SEPA verplicht alle partijen, zowel aanbieders als gebruikers, tot het gebruik van Europese standaarden voor het betalingsverkeer in euro’s.

Op grond van de Europese Verordening voor SEPA is op 1 augustus 2014 de migratie van alle nationale overschrijvingen en incasso’s in euro’s naar Europese varianten voltooid. Sindsdien is uitsluitend nog giraal betalingsverkeer op basis van gemeenschappelijke Europese standaarden toegestaan en is er geen onderscheid meer tussen binnenlands en grensoverschrijdend betalingsverkeer in euro’s.

Deelnemende banken aan Europees betalen

De EPC werkt maandelijks het overzicht bij van deelnemende banken, het zogeheten ‘Registers of participants’. Per SEPA payment scheme wordt aangegeven welke banken daaraan deelnemen.

Betaalvereniging Nederland en Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

Nederlandse banken en andere aanbieders van betaaldiensten, groot en klein zakelijke afnemers van betaaldiensten, consumenten en diverse belangenkoepels overleggen regelmatig over de bevordering van de maatschappelijke efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Hierbij krijgen diverse onderwerpen de aandacht. Bijvoorbeeld nationale overschrijvingen en Europese incasso varianten. Dit overleg vindt plaats onder voorzitterschap van De Nederlandsche Bank via het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Ook Betaalvereniging Nederland neemt hieraan deel.

Betaalvereniging Nederland heeft in het verleden ten behoeve van de migratie naar SEPA in overleg met diverse stakeholders handzame informatie ontwikkeld voor de betrokken (markt)partijen.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • Stappenplan voor bedrijven
  • (aanvullende) Implementatierichtlijnen voor Nederland
  • Reasoncodes bij Europese incasso: Informatie voor incassanten hoe hiermee om te gaan