Beveiliging en fraudebestrijding

Het maatschappelijk belang van het elektronische betalingsverkeer in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Steeds vaker wordt betaald met een pinpas of worden bankzaken geregeld via internetbankieren. Als gevolg van deze ontwikkelingen neemt ook de noodzaak toe om betalingen beter te beveiligen, fraude strenger te bestrijden en verstoringen eerder te voorkomen.

Foto: Chip op betaalpas

Technische storingen in de betaalketen hebben een grote impact bij consumenten en ondernemers. Er bestaan diverse vormen van fraude zoals phishing, skimming, shouldering en diefstal, cash trapping, et cetera. Bij de bestrijding van fraude spelen vele partijen een rol: banken, transactieverwerkers, leveranciers van betaalautomaten, merkeigenaren, maar ook ondernemers en consumenten. Politie en justitie spelen een belangrijke rol bij het opsporen van frauderende criminelen.

De Betaalvereniging coördineert, faciliteert en investeert in deze strijd voor een veilig en betrouwbaar  betalingsverkeer. Zij werkt hierbij nauw samen met de Nederlandse Vereniging van Banken, met het fraudeteam van transactieverwerker equensWorldline SE en met andere belanghebbenden.

De Betaalvereniging is actief op de volgende terreinen:

Fraudebestrijding

De Betaalvereniging waakt over de beveiliging en betrouwbaarheid van het elektronische betalingsverkeer. Zij stimuleert nieuwe ontwikkelingen om het betalingsverkeer ook in de toekomst voor alle betrokkenen veilig, stabiel en betaalbaar te houden. Hierbij werkt zij nauw samen met banken, transactieverwerkers, leveranciers, merkeigenaren, koepelorganisaties van ondernemers en consumenten, politie en justitie. Zij maakt incidentanalyses en voert de regie over fraudebestrijding.

Om bijvoorbeeld het skimmen van magneetstrips op betaalpassen te bestrijden, zijn alle Nederlandse betaalpassen vervangen door nieuwe exemplaren met een chip die beter beveiligd is dan de magneetstrip. Ook zijn betaalautomaten aangepast om de chip bij het pinnen te gebruiken.

Kenniscentrum

De Betaalvereniging evalueert incidenten en verzamelt fraudedata voor onderzoek en analyse. Op basis van haar onderzoek en analyse kan de Betaalvereniging fraudebeperkende maatregelen voorleggen en advies geven aan haar leden en andere belanghebbenden. 

Toetsing en certificering

De Betaalvereniging toetst en certificeert onder meer betaalautomaten en datacommunicatieverbindingen. Zo ziet zij erop toe dat betaalautomaten en datacommunicatieverbindingen nu en in de toekomst voldoen aan de eisen van veiligheid die wij in Nederland gewend zijn, ondanks de globalisering en verbreding van fraude.

In de komende jaren krijgen wij steeds meer te maken met Europese regels en standaarden. De Betaalvereniging brengt informatie samen die daarvoor relevant is en geeft advies aan haar leden over het toepassen van die regels en standaarden. Daarbij streeft zij naar verlichting van de regeldruk en een gestandaardiseerd en efficiënt certificeringsproces.