Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het betalingsverkeer

Foto: Geldautomaat

In 2013 is er door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) opnieuw een Bereikbaarheidsmonitor opgesteld. De monitor is een driejaarlijks terugkerende inventarisatie van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Nederlandse betalingsverkeer voor winkels en consumenten. Uit de monitor blijkt dat de bereikbaarheid van het betalingsverkeer in Nederland goed is: ruim 99% van alle Nederlandse huishoudens treft binnen vijf kilometer hemelsbreed een bankkantoor of geldautomaat aan. In Nederland is er geen sprake van een beduidend bereikbaarheids- of toegankelijkheidsprobleem. Deze conclusie is onveranderd ten opzichte van de nulmeting in 2007 en tweede meting in 2010.

Men was net zo tevreden over de bereikbaarheid van het betalingsverkeer in 2013 als in 2010. Kwetsbare groepen zijn in sommige gevallen wel wat kritischer geworden over de afstand tot bankkantoren en geldautomaten. Dit lijkt in verband te staan met de daling van het aantal bankkantoren en geldautomaten van de laatste jaren, vooral in kleinere dorpen. Het betalen met de betaalpas en het gebruik van internet- en mobiel bankieren zijn sterk toegenomen. Dit heeft tot gevolg dat betalen in bankkantoren, het gebruik van geldautomaten en het afstorten van contant geld steeds verder afnemen.

De Betaalvereniging vindt het belangrijk dat betaaldiensten door zoveel mogelijk mensen gebruikt kunnen worden. Ook kwetsbare groepen moeten hun dagelijkse bankzaken grotendeels zelf kunnen regelen. De Betaalvereniging is lid van het MOB, die dit nauwlettend in de gaten houdt en waar nodig actie onderneemt. Zo moeten bancaire betaaldiensten goed bereikbaar en toegankelijk blijven.

In 2015 houden de Betaalvereniging en de banken een pilot in Zeeuws-Vlaanderen om contant geld voldoende toegankelijk te houden. Met de ervaring uit deze pilot kan in de rest van Nederland interbancair maatwerk geleverd worden om knelpunten in de toegankelijkheid van contant geld op te lossen.

Werkafspraak Bereikbaarheid

De afgelopen jaren waren er nauwelijks problemen met de bereikbaarheid en toegankelijkheid van betaaldiensten. Banken besteden er onverminderd aandacht aan. Waar zich knelpunten voordeden, is aan de hand van de Werkafspraak Bereikbaarheid een maatwerkoplossing gevonden (zie folder BETAALDIENSTEN: Bereikbaar voor iedereen!). Consumenten en MKB-ondernemers kunnen, conform de Werkafspraak, knelpunten per e-mail melden bij  bereikbaarheid@betaalvereniging.nl .