Werkterreinen

De Betaalvereniging is in Nederland het centrale aanspreekpunt voor collectieve, niet-competitieve aspecten van het betalingsverkeer. Het betalingsverkeer komt tot stand door het verrichten van betalingen (met geld) voor goederen en diensten. De stroom van geld tussen consumenten, bedrijven, tussenpersonen en banken die ontstaat bij betalingen, vormt het betalingsverkeer. Betalingen kunnen chartaal (met contant geld), via een betaalpas of via een girale transactie plaatsvinden.

In Nederland bereidt de markt zich momenteel voor op de komst van één Europese betaalzone. Binnenkort is er geen verschil meer tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling in, van of naar een ander land in Europa.

De Betaalvereniging voert de regie over de collectieve taken die van belang zijn voor een goed functionerend betalingsverkeer in Nederland. Deze gemeenschappelijke taken hebben betrekking op de infrastructuur, standaarden, regelgeving en gezamenlijke productkenmerken van het betalingsverkeer. De Betaalvereniging doet dat met oog voor de belangen van alle betrokken partijen en belanghebbenden.

De taken van de Betaalvereniging richten zich onder meer op: